Vicerectorat de Compromís Social, Igualtat i Cooperació

Núria Camps Mirabet
Núria Camps Mirabet

Núria Camps Mirabet
Vicerectora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació

Joan Pere Enciso Rodríguez
Director de la Unitat de Desenvolupament i Cooperació (adjunt)

Teresa Torres Solé
Responsable acadèmica Programa UdLxTothom (adjunta)

Vanesa Samsó
Secretària
vcsic.secretaria@udl.cat

Funcions fonamentals

 • Dirigir globalment les activitats de compromís social de la UdL.
 • Impulsar les polítiques i les accions d'atenció i d’orientació a estudiants amb diversitat funcional i necessitats especials.
 • Coordinar i potenciar les activitats de cooperació internacional de la UdL.
 • Fomenta la formació i la participació d'alumnes, personal docent i PAS en la Cooperació Universitària al Desenvolupament (CUD).
 • Promocionar accions d'impuls de la igualtat en les activitats docents, de recerca i de transferència de la UdL.
 • Fomentar la perspectiva de gènere en els estudis que ofereix la UdL.
 • Impulsar les activitats d'aprenentatge-servei com a mecanisme de retorn social.
 • Coordinar i gestionar les polítiques d'atenció a les persones refugiades.
 • Potenciar les interrelacions entre la UdL, les organitzacions socials i el Tercer Sector locals, nacionals i internacionals.
 • Promoure les polítiques d'inclusió social, diversitat i d’accés als estudis universitaris.
 • Fomentar el voluntariat com eina educativa de caràcter integral que contribueix a la formació de persones responsables i socialment compromeses.

Contacte

Campus de Cappont
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
Edifici annex, 1ªplanta despatx 1.04,
C. Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
vcsic@udl.cat

+34 973 00 34 82

vcsic.secretaria@udl.cat
+34 973 00 35 39