Comissió d'Informació, Orientació i Promoció Universitària (CIOPU)

 Descarregar pdf

La Comissió d'Informació, Orientació i Promoció Universitària (CIOPU) és una Comissió no delegada del Consell de Govern. En aquesta Comissió, hi participen, junt amb la vicerectora d’Estudiants, representants dels diferents centres docents propis i adscrits de la UdL, la cap del Servei d’Informació i Atenció Universitària (SIAU), l'adjunt al Vicerectorat d'Estudiants, un representant del Centre de Formació Contínua, una representant de l’Institut de Ciències de l'Educació, una representant del personal d'administració i serveis, i un representant del Consell de l’Estudiantat. Es treballen conjuntament i de forma coordinada els temes d’Orientació, Informació i Promoció Universitària, essent un espai de treball, d’intercanvi d’idees i experiències amb els centres.

 

Membres que formen part de la CIOPU

Presidenta:
Sra. Montserrat Rué Monné, vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat

Servei d'Informació i Atenció Universitària:  
Sra. Margarida Serveto Puig

Adjunt al Vicerectorat d'Estudiants:  
Sra. Mercè Sala Ríos

Un o una representant de cada centre propi de la UdL:
Sra. Carme Figuerola Cabrol, Facultat de Lletres
Sr. Gabriel Pérez Luque, Escola Politècnica Superior
Sra. M. José Puyalto Franco, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Sra. Judith Roca Llobet, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Sr. Jordi Graell Sarlé, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària
Sra. Rosa Soler Tatché Anna Casanovas Llorens, Facultat de Medicina
Sra. Carles Alsinet Mora, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Un o una representant de cada centre adscrit de la UdL:
Sr. Alfredo Joven Pérez, Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya-Lleida
Sr. Ramon Borjabad Bellido, Escola Universitària de Relacions Laborals
Sra. M. del Pilar Leal Londoño, Escola Universitària de Turisme-OSTELEA

Un o una representant del CFC
Sr. José Manuel Alonso Martínez

Un o una representant de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la UdL
Vacant

Un o una estudiant/a nomenat/da pel Consell de l'Estudiantat de la UdL:
Vacant

Un o una representant del PAS:
Sra. Núria Canadell Graell, PAS Funcionari

   Darrera modificació: