Comissio de Política Lingüística

 Descarregar pdf

 

 La Comissió de Política Lingüística (d'ara endavant, CPL), és una comissió estatutària, no delegada del Consell de Govern, i substitueix la Comissió Lingüística, que havia modificat el 2008 el seu nom de l'original -coincident amb l'actual i que donava compliment a la disposició addicional segona dels Estatuts de la Universitat de Lleida_. Aquesta denominació es recupera des del moment en què s'aprova el Pla Operatiu per al Multilingüisme 2013-2018 (d'ara endavant, POM), on es recullen la definició i objectius de la Comissió de Política Lingüística de la UdL. 

Les competències de la CPL es centren en l'impuls de la llengua pròpia de la Universitat, així com en el desenvolupament del multilingüisme i del plurilingüisme que comporten la internacionalització de la Universitat. Així mateix, ha de vetllar per la correcta aplicació de les actuacions establertes en el POM.


La Comissió de Política Lingüística està formada per:

Sra. Neus Vila Rubio, vicerectora d'Estudiants, que la presideix. 

Representant Institut de Llengües:
Sra. Marta Giné Janer, directora 

Vicerectors:
Sra. Àstrid Ballesta Remy, vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació
Sr. Carles Capdevila Marqués, vicerector de Personal Acadèmic
Sr. Francisco García Pascual, vicerector de Docència
Sr. Jaume Puy Llorens, vicerector de Recerca 

Representant de l’àrea de la formació del professorat de la UdL:
Sr. Joaquim Reverter Masià

 Representants dels centres:
Sra. Montserrat Casanovas Català, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Rosa M. Soler Tatché, Facultat de Medicina
Sra. Carme Figuerola Cabrol, Facultat de Lletres
Sr. Joan Blanco Blanco , Facultat d'Infermeria
Sra. Teresa Grau Montaña, Escola Politècnica Superior
Sr. Álvaro Aunós Gómez, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària
Sr. Jaume Codina Mejón, Facultat de Dret i Economia
Sr. Alfredo Joven Pérez, Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya
Sr. Ramón Borjabad Bellido, Escola Universitària de Relacions Laborals 

Representant Centre de Formació Contínua:
Sr. Fidel Molina Luque 

Tres membres del personal acadèmic experts en llengües:
Sr. Xavier Terrado Pablo, Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica
Sr. Josep M. Cots Caimons, Departament d'Anglès i Linguística
Sr. Joan Julià-Muné, Departament de Filologia Catalana i Comunicació

        
Dos membres del PAS:
Sra. Núria Canadell Graell, PAS Funcionari
Sr. Manuel Conejo Rodríguez, PAS Laboral

Representants de l'estudiantat:
Sra. Julia Catalina Domínguez Martínez
Sr. Marçal Segarra Mercé

Coordinador tècnic de l’Institut de Llengües:
Sr. Josep Enric Teixidó Pujol, secretari

    Darrera modificació: