Accés a la UdL amb acreditació d’experiència professional i laboral (majors de 40 anys)

 Descarregar pdf

Calendari 2021

Del 2 a l'11 de febrer      Matrícula 
12 de febrer                    Darrer dia de pagament i lliurament documentació
30 de juny                       Resultats de les fases i qualificació final

De l'1 al 7 de juliol          Termini de reclamacions per ls qualificacions obtingudes

 

Procés d'admissió

 • Cal fer la matrícula per internet a l'adreça https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login
 • La documentació s'ha de lliurar a l'Oficina de les PAU de la UdL (Unitat d'Informació i Orientació Universitària, Edifici Annex al Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera, carrer de Jaume II, 67bis, 25001 Lleida)
 • L'últim dia de pagament i de recollida d'informació és el dia 12 de febrer de 2021.
 • Cada centre avaluarà els CV corresponents a les pròpies titulacions.
 • En una primera fase s'avaluarà l'experiència laboral i professional acreditada.
 • En cas de superar la fase de valoració de l’experiència acreditada, cada centre convocarà els aspirants a la fase d'entrevista.
 • La qualificació serà d'APTE/NO APTE.
 • Els aspirants que superin les proves per a accedir a Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport caldrà que es matriculin i realitzin la Prova d'Aptitud Personal.
 • El termini de reclamacions per les qualificacions obtingudes és de l'1 al 7 de juliol. Podeu presentar la sol·licitud per les vies següents:

Registre UdL Cita prèvia

Les persones alienes a la comunitat universitària poden demanar una cita prèvia per a la presentació d'escrits en paper enviant un missatge a sg.secretaria@udl.cat

En aquest missatge només heu d'informar del vostre telèfon mòbil, correu electrònic i adjuntar-hi una imatge del vostre document identificatiu.

En resposta al vostre missatge rebreu un apuntament per a la vostra cita.

Seu electrònica

Oficines de correus postal mitjançant correu administratiu

 Model de sol·licitud

Accés a titulacions de la UdL

Relació de titulacions que la UdL ofereix per a aquesta via d'accés. La reserva de places per a aquesta via és de l'1%:

     • Facultat de Medicina:
          Grau en Nutrició Humana i Dietètica
     • INEFC:
          Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
          (també cal fer i superar la Prova d'Aptitud Personal)
     • Escola de Relacions Laborals:
          Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
     • Facultat de Lletres:
          Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals
          Grau en Estudis Anglesos
          Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans
          Grau en Filologia Hispànica
          Grau en Geografia
          Grau en Història
          Grau en Història de l’Art i Gestió del Patrimoni Artístic
     • Escola Politècnica Superior:
          Grau en Arquitectura tècnica i Edificació
          Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives
          Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
          Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística (Campus Igualada)
          Grau en Enginyeria de l'Energia i la Sostenibilitat
          Grau en Enginyeria Informàtica
          Grau en Enginyeria Mecànica
          Grau en Enginyeria Química (Campus Igualada)
          Grau en Tècniques d'Interacció Digital i Computació (Campus Igualada)
     • ETSEA:
          Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària
          Grau en Enginyeria Forestal
     • Facultat de Dret, Economia i Turisme:
          Grau en Turisme

Podeu consultar tota la informació relativa a la Prova per a més grans de 40 anys al Canal Universitats

Oficina de les PAU
Edifici Polivalent c/ Jaume II,  71  25001 Lleida
Edifici Annex al Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera c/ Jaume II, 67bis, 25001 Lleida
Tel. 973 702763
Campus de Cappont
   Darrera modificació: