UdL ACOMPANYA - PROGRAMA NÈSTOR

 Descarregar pdf

UdL Acompanya - Programa Nèstor pretén acompanyar i orientar els estudiants al llarg de la seua estada a la Universitat de Lleida, guiar-los per tal que el seu pas per la universitat sigui el màxim de profitós i agradable possible.

Nèstor va ser un personatge mitològic que, a la Ilíada i a l'Odissea, apareix com un vell savi, valent en el camp de batalla i, sobretot, excel·lent conseller.

S’inicia el dia que comencen el primer curs del grau i finalitza quan acaben el darrer curs. Es tracta d’acompanyar i assessorar els i les estudiants al llarg del seu procés de formació integral, a través de l’orientació acadèmica, personal i professional, perquè puguin prendre decisions ben fonamentades al llarg de la seua carrera universitària, com a futurs professionals i com a ciutadans i ciutadanes.

Objectius

a) Afavorir la integració a la universitat, a través d’una acollida adequada i eficaç.

b) Optimitzar el procés d’aprenentatge.

c) Impulsar el contacte entre iguals com a fórmula complementària del procés orientador.

d) Facilitar l’orientació per a la formació posterior al grau i per a la inserció laboral.

e) Potenciar l’assoliment del projecte formatiu personal i professional.

 

Els Coordinadors de Centre és professorat dels centres universitaris que assumeixen les funcions d'orientació, assessorament i acollida dels estudiants. Són la figura de referència durant l'estada dels estudiants a la universitat

 

Eixos