Orientació i assessorament

 Descarregar pdf

El programa ofereix a l’estudiant que ho necessita assessorament, o derivació als recursos establerts per la UdL, en els àmbits acadèmic, professional i personal.

TUTORIES

Són reunions en les quals els estudiants i el tutors es relacionen mútuament: els primers poden resoldre els seus dubtes i els segons els donen suport i orientació. L’objectiu que es pretén aconseguir amb aquesta eina és posar a disposició de cada estudiant la figura referent d’un tutor o tutora per tal que pugui obtenir informació, orientació i assessorament durant tota l’estada a la Universitat de Lleida.
Els coordinadors i les coordinadores d'UdL Acompanya de cada centre són les persones encarregades d'aquestes tutories.
La tutoria universitària és un servei a disposició de l’estudiant que persegueix l’ús adequat dels diferents recursos curriculars i extracurriculars, així com la integració activa de l’estudiant a la institució, no tan sols perquè afavoreix la seua formació, d’una manera crítica i constructiva, sinó també perquè estimula la implicació i participació en tots els nivells organitzatius.

Les tutories poden ser de diversos tipus:

Individuals: principalment, les tutories es fan de manera individual. Quan és convenient l’orientació individual, l’estudiant contacta amb el tutor o tutora quan ho creu necessari, sia de manera presencial sia per qualsevol altre mitjà.


Grupals: el contingut d’aquestes reunions és bàsicament formatiu. Aquest tipus de tutories té la funció de resoldre aquelles qüestions que puguin interessar un grup ampli d’alumnes. La primera té el valor afegit que permet un primer contacte entre estudiants i tutors.

Les funcions del tutor o tutora són:

  • Donar-se a conèixer als estudiants i convocar o facilitar reunions a través del Campus Virtual o qualsevol altre canal de comunicació.
  • Informar sobre les característiques i serveis que ofereix la Universitat.
  • Conèixer les prestacions i serveis universitaris per als estudiants, per tal de poder informar i dirigir adequadament l’estudiant davant qualsevol necessitat.
  • Escoltar, informar i orientar els estudiants en les consultes d’àmbit acadèmic, personal i professional.
  • Identificar aspectes que perjudiquin el rendiment acadèmic dels estudiants i derivar-los als serveis corresponents.
  • Recollir i canalitzar les necessitats detectades entre els estudiants o les demandes d’aquests pel que fa a l’oferta de tallers que s’han d’implementar.
 
DSC02610
   Darrera modificació: