Programa Campus Rural UdL

Programa Campus Rural 2023-2024

El Programa Campus Rural és una iniciativa desenvolupada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, en col·laboració amb el Ministeri d'Universitats i les universitats públiques espanyoles, que permetrà que els universitaris de qualsevol titulació oficial puguin dur a terme pràctiques acadèmiques en municipis de menys de 5.000 habitants en zones rurals amb problemes de despoblació de qualsevol comunitat autònoma de l'Estat espanyol.

Característiques de les pràctiques

  • La durada de les pràctiques és de 3 mesos fins al 15 de novembre de 2024.
  • Les pràctiques tindran un ajut econòmic de 1.000 € bruts per mes i alta a la seguretat social.
  • L'estudiant durant el periode de pràctiques ha de residir en elmunicipi que realitzi les pràctiques, o en municipis similars (<5.000 hab) situats a una distància no superior a 20 km, amb el vistiplau de la universitat.
  • La UdL seleccionarà 20 estudiants, preferentment 5 dels quatre àmbits: C. Salut (FMED, FIF), C. Socials i Jurídiques (FDET, FPETS), Enginyeries i Arquitectura (EPS, ETSEA) i Humanitats (F. Lletres).
  • L'estudiant ha de cursar la titulació que figura en l'oferta de pràctiques.
  • Cada estudiant podrà sol·licitar un màxim de 8 ofertes. L’assignació es farà seguint l’ordre de preferència i no es podrà canviar.
  • El criteri de priorització és la nota mitjana de l'expedient, amb dos decimals, un cop finalitzades totes les convocatòries del curs acadèmic 2022-2023, en cas d'empat es tindrà en compte el nombre de crèdits superats.
  • L'estudiant ha d'estar matriculat el present curs acadèmic 2023-2024 en un ensenyament de grau o màster oficial en un centre propi oficial de la UdL i complir els requisits per fer pràctiques curriculars o extracurriculars segons la normativa general de la UdL i l'específica de cada centre.
Programa Campus Rural UdL

EMPRESES i ENTITATS

Guia projecte

Municipis elegibles : a través del Geoportal, a la capa de Reto Demográfico- Campus Rural, es poden consultar els municipis potencialment inclosos. De manera general són aquells de menys de 5.000 habitants.

Convocatòria d'empreses i entitats . pendent actualitzar

(ES) Convocatoria de empresas y entidades 

La inscripció s’ha de fer a través del següent FORMULARI de sol·licitud 

Termini de presentació de la sol·licitud: del 23 de febrer al 10 de març de 2023

RESOLUCIÓ provisional de les 45 empreses seleccionades (15-3-2023)

Termini per al·legacions: del 16 al 22 de març 2023 a través del correu eletrònic veo.secretaria@udl.cat

RESOLUCIÓ DEFINITIVA de les 45 empreses seleccionades (23-3-2023)

 

Per dubtes i consultes adreceu-vos al Negociat de Pràctiques Externes de la UdL
gestioacademica.practiques@udl.cat
Tel. +34 973 70 23 66

1

ESTUDIANTS

Convocatòria pràctiques universitàries

Consulteu les OFERTES de les entitats i empreses.

SOL·LICITUD 

La sol·licitud s'ha de presentar al Registre electrònic de la UdL accedint com a estudiants UdL: grau, màster i doctorat amb l'usuari i la contrasenya de la UdL.

Termini de presentació de la sol·licitud: del 23 de març a l'11 d'abril de 2023

Resolució provisional: 14 d'abril de 2023

resolució provisional

Termini de reclamacions: del 15 al 19 d'abril de 2023

Resolució definitiva: 21 d'abril de 2023

Resolució definitiva

RESOLUCIÓ DEFINITIVA esmenada d'ofici: 2 de maig de 2023

CORRECCIÓ errades RESOLUCIÓ DEFINITIVA (resolució vàlida!)

Termini dels estudiants per comunicar les renúncies a les places adjudicades: fins el 8 de maig de 2023 a les 15 h. La renúncia és pot fer a través del correu electrònic orientaciolaboral@udl.cat

Noves adjudicacions: 10 de maig de 2023

Per dubtes i consultes adreceu-vos al Negociat d'Orientació Laboral orientaciolaboral@udl.cat
Tel. 973 70 27 71

campusrural_logos