Convocatòria de préstec d'ordinadors portàtils als estudiants de la UdL

 Descarregar pdf

Convocatòria de préstec d'ordinadors portàtils als estudiants de la Universitat de Lleida amb dificultats econòmiques o necessitats sobrevingudes durant el curs acadèmic.

Modalitats

Modalitat A: préstec d’un ordinador portàtil durant el curs per a estudiants amb dificultats econòmiques.

Modalitat B: préstec de curta durada d’un ordinador portàtil per a estudiants amb necessitats sobrevingudes, mentre substitueixen el seu equipament habitual, amb un termini màxim de 2 mesos.

Requisits

Al presentar la sol·licitud els estudiants han de complir els requisits següents:

  • Ser estudiant de la UdL en qualsevol titulació oficial de grau i màster en un centre propi de la UdL.
  • No disposar d'equipament informàtic suficient per dur a terme les activitats acadèmiques.

Modalitat A:

  • Haver sol·licitat Beca General del Ministeri d’Educació i FP.
  • No superar el tram de renda familiar 2 establert per la Generalitat de Catalunya (Beques Equitat).

A la sol·licitud haureu d'adjuntar un dels dos documnts següents:

  • ACREDITACIÓ ECONÒMICA - BECA DE CARÀCTER GENERAL (CURS 20__-20__) expedit per l'Agaur, o document equivalent del MEFP. 
  • Resolució que indiciqui el tram de renda familiar establert per la Generalitat de Catalunya (Beques Equitat)

En cas que feu la sol·licitud abans de tenir la resolució d'acreditació de la vostra renda familiar, us farem el préstec de l'ordinador de manera provisional fins que es produeixi la resolució definitiva. En cas que es resolgui desfavorablement, i per tant no es compleix el requisit, us farem una nova resolució amb modalitat B.

Modalitat B:

  • Justificació de la necessitat temporal d’ordinador portàtil

Sol·licitud

La sol·licitud es presentarà únicament a través del formulari de de microsoft Forms. Recordeu que heu de tenir activat el vostre compte d'usuari de la UdL.

Les sol·licituds es poden presentar durant el curs acadèmic.

En el cas de la modalitat A, si és vol renovar el préstec de l’ordinador, sempre que es continuïn complint els requisits, la sol·licitud s’ha de fer durant el mes de setembre.

Lliurament de l'ordinador

Un cop el vicerectorat rebi la sol·licitud es posarà en contacte amb la persona sol·licitant per confirmar la disponibilitat de material i l'entrega de l'ordinador es farà a la Biblioteca de Lletres.

Si en el termini de 10 dies, a comptar des de l'endemà de comunicar-vos la resolució per correu electrònic de la UdL (@alumnes.udl.cat), no recolliu l'ordinador s'enten que heu desistit del préstec.

Per qualsevol consulta adreceu-vos a veo.secretaria@udl.cat

Resolució

Les sol·licituds es resoldran per ordre de presentació i tenint en compte el compliment dels requisits, fins l’exhauriment d’existències i es notificarà a l’estudiant adjudicatari per correu electrònic.

Programari: paquet ofimàtic Microsoft

Teniu disponible el paquet ofimàtic de Microsoft. A l’adreça següent trobareu la informació i la guia per a la instal·lació:

 https://confluence.udl.cat/display/kbCAUTIC/Servei+Office+365

 

   Darrera modificació: