Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Qualitat

 Descarregar pdf
PaquitaSantiveriMorata Paquita Santiveri Morata

Paquita Santiveri Morata
Vicerectora d'Ordenació Acadèmica i Qualitat
voaq@udl.cat

Albert Castell
Adjunt al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Qualitat per a les Pràctiques Acadèmiques
albert.castell@udl.cat

Manuel Ibáñez Plana
Adjunt al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Qualitat per a la Planificació Docent
manel.ibanez@udl.cat

Maria Ferrández de Galí
Secretària del Vicerectorat
voaq.secretaria@udl.cat

Blanca Guilera Lladós
Projectes d'Innovació Docent
voaq.innovaciodocent@udl.cat

Funcions del Vicerectorat

  • Organitzar i coordinar la docència i la formació de grau i de màster a la Universitat de Lleida.
  • Programar els nous títols de grau i de màster, així com modificar i acreditar els títols vigents seguint les directrius del Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA).
  • Dissenyar i garantir la qualitat i viabilitat dels calendaris acadèmics.
  • Programar i planificar anualment els diferents ensenyaments de grau i de màster, així com l'oferta de places.
  • Garantir la qualitat i el prestigi de les pràctiques acadèmiques.
  • Promoure els programes i accions d'innovació i millora de la qualitat docent.
  • Impulsar la formació dual en els ensenyaments de grau i màster, així com en l’oferta del Centre de Formació Contínua.
  • Enfortir el prestigi i la qualitat de l’oferta formativa del Centre de Formació Contínua.
  • Vetllar per la correcta aplicació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la UdL.
  • Promoure la millora continua de la qualitat de les titulacions de la UdL.

Unitats administratives:

Òrgans col·legiats

Contacte

Edifici del Rectorat
Despatx 2.47
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
voaq.secretaria@udl.cat
+34 973 70 20 25