Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Qualitat

 Descarregar pdf
Paquita Santiveri Morata Paquita Santiveri Morata

Paquita Santiveri Morata
Vicerectora d'Ordenació Acadèmica i Qualitat
voaq@udl.cat

Moisès Selfa Sastre
Adjunt al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Qualitat per a la planificació docent
moises.selfa@udl.cat

Òscar Flores Alarcia
Adjunt per a la formació del professorat
oscar.flores@udl.cat

Maria Ferrández de Galí
Secretària del Vicerectorat
voaq.secretaria@udl.cat

Blanca Guilera Lladós
Projectes d'Innovació Docent
voaq.innovaciodocent@udl.cat

Funcions del Vicerectorat

  • Organitzar i coordinar la docència i la formació de grau i de màster a la Universitat de Lleida.
  • Programar els nous títols de grau i de màster, així com modificar i acreditar els títols vigents seguint les directrius del Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA).
  • Dissenyar i garantir la qualitat i viabilitat dels calendaris acadèmics.
  • Programar i planificar anualment els diferents ensenyaments de grau i de màster, així com l'oferta de places.
  • Garantir la qualitat i el prestigi de les pràctiques acadèmiques.
  • Promoure els programes i accions d'innovació i millora de la qualitat docent.
  • Impulsar la formació dual en els ensenyaments de grau i màster, així com en l’oferta del Centre de Formació Contínua.
  • Enfortir el prestigi i la qualitat de l’oferta formativa del Centre de Formació Contínua.
  • Vetllar per la correcta aplicació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la UdL.
  • Promoure la millora continua de la qualitat de les titulacions de la UdL.

Unitats administratives:

Òrgans col·legiats

Contacte

Edifici del Rectorat
Despatx 2.47
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
voaq.secretaria@udl.cat
+34 973 70 20 25

Biografia

Paquita Santiveri Morata és Enginyera Tècnica Agrícola (ETSEA-UPC, 1985), Enginyera Agrònoma (ETSEA-UPC, 1988) i Doctora en Enginyeria Agronòmica (ETSEA-UdL, 1992).

La trajectòria en la Universitat va començar amb una beca FPU en 1989, passant a ser professor ajudant en 1990. Durant els anys 1993-1994 va fer una estada post-doctoral en el Centre Internacional de Millorament del Blat de moro i del Blat (Mèxic). Actualment, és Titular d’Universitat del Departament de Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola.

Durant tots aquests anys ha participat en projectes de recerca de finançament públic i en convenis Universitat-Empresa, que han permès publicar 30 articles en revistes SCI, 6 articles en publicacions científiques no SCI i 40 articles en revistes de divulgació. També ha participat en l’edició de 9 llibres i 12 capítols de llibres. L’activitat investigadora sempre ha estat centrada en l’Agronomia de Cultius Extensius havent iniciat anys enrere experimentació en temes d’agricultura ecològica. Actualment té quatre trams de recerca reconeguts.

En docència, l’àrea d’especialització també és l’Agronomia de Cultius Extensius, àmbit en el qual se centra tota la docència impartida. Ha rebut dos Premis de la UdL d’Excel·lència en la Qualitat Docent dels períodes 2005-2010 i 2011-2015 i la Distinció Jaume Vicens Vives de la Generalitat de Catalunya a la qualitat en la docència universitària pel projecte d’implantació d’un model de formació sobre la base de competències en les titulacions de l'ETSEA de Lleida.

Porta 19 anys dedicada a temes de gestió relacionats amb la qualitat de les titulacions, primer com a coordinadora de titulació (2004-10) i com a coordinadora de màster (2011-2012). Després va passar a Subdirectora de Planificació (2013-2016) i a Cap d’Estudis (2016-2019) abans de ser vicerectora de Qualitat (2019-20) i vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Qualitat (des del 2020 fins a l’actualitat).