Calendari acadèmic

 Descarregar pdf

Calendari acadèmic UdL 2024-2025 (Aprovat pel Consell de Govern de 12.12.2023 i modificat pel Consell de Govern de 28.02.2024)

Escola Politècnica Superior

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària

Facultat de Dret, Economia i Turisme

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Facultat de Lletres

Facultat de Medicina

Escola de Doctorat

INEFC (Lleida - Pirineus)

 

Calendari acadèmic UdL 2023-2024 (Acord núm. 362/2022 del Consell de Govern de 14.12.2022)

 Calendari acadèmic dels centres. Curs 2023-2024  (Acord núm. 115/2023 del Consell de Govern de 2.05.2023)

Escola Politècnica Superior

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària

Facultat de Dret, Economia i Turisme (Campus Lleida / Campus Igualada)

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Facultat de Lletres

Facultat de Medicina

Escola de Doctorat

INEFC - Lleida (1r curs / 2n, 3r i 4t curs)

INEFC - Pirineus

 

 

   Darrera modificació: