Programa d'accions per a l’impuls del prestigi acadèmic i social dels estudis oficials de la UdL

 Descarregar pdf
cappont

L’objectiu d’aquest programa és fomentar que els diferents centres de la Universitat de Lleida posin en marxa accions adreçades a enfortir el prestigi dels seus estudis oficials de grau i de màster dins del món universitari nacional i internacional, i en el si de la societat del nostre entorn. Aquestes accions han de tenir capacitat de canvi estructural (no poden ser accions puntuals i de poc abast, ni centrar-se en una única assignatura), i poden enfocar-se tant a aspectes interns com externs.

En aquest sentit, aquesta aposta ha de suposar igualment un compromís ferm dels centres. Per això, entre altres qüestions, aquest programa es planteja des del cofinançament i la corresponsabilitat entre el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Qualitat i els centres.

 

   Darrera modificació: