Convenis, concerts i altres documents relacionats amb el PDI

 Descarregar pdf

Model de sol·licitud de vacances fora del període del mes d'agost (PDI Funcionari)

Model de sol·licitud de vacances fora del període del mes d'agost (PDI Laboral)

Model de sol·licitud de vacances fora del període del mes d'agost (PDI Postdoctoral).

Model de sol·licitud de vacances fora del període del mes d'agost (PDI Investigador en formació).

  

RESOLUCIÓ del Rector de la UdL, de concessió de comissió de serveis als professors de la UdL que siguin nomenats membres de les comissions o tribunals per jutjar concursos de places de professorat


RESOLUCIÓN del Rector de la UdL, de autorización de comisión de servicios al profesorado de la UdL que sea nombrado como miembro de los tribunales para juzgar concursos de plazas de profesorado

RESOLUCIÓ: TRE/309/2006, de 21 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes per al període del 10.10.2006 al 31.12.2009 (codi de conveni núm. 7902502)
 
RESOLUCIÓ: TRE/2425/2010, de 16 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió negociadora sobre modificacions en el text articulat del Conveni col·lectiu de treball del personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes, per al període de 10.10.2006 a 31.12.2009 (codi de conveni núm. 7902500)

Concert UdL-ICS: Concert en l'àmbit docent assistèncial i investigador entre la Universitat de Lleida i l'Institut Català de la Salut

Concert UdL-GSS: Concert en l'àmbit docent, assistencial i investigador entre la Universitat de Lleida i Gestió de Serveis Sanitaris

Resolució de 20 de març de 2019, per la qual es fa públic l'acord d'adhesió de la Gerència Territorial de la Catalunya Central al Concert subscrit entre la Universitat de Lleida i l'Institut Català de la Salut en l'àmbit docent, assistencial i investigador.

 

 

   Darrera modificació: