Servei d'anàlisi

Determinació en productes agroalimentaris, agro industrials, biomèdics i farmacèutics de:

 • Micotoxines
 • Plaguicides
 • Contaminants orgànics
 • Fitohormones
 • Metabòlits
 • Aromes i compostos volàtils
 • Aminoàcids
 • Vitamines
 • Additius alimentaris
 • Components traça i ultratraça
 • Gasos efecte hivernacle
 • FAMES

Paràmetres de qualitat en:

 • Formulats de plaguicides comercials
 • Productes agroalimentaris en general
 • Formulats de fitohormones
 • Correctors d’aplicació agrària

Activitat R+D+I

 • Desenvolupament de mètodes d’anàlisi específics
 • Recerca de solucions analítiques per a determinades matrius complexes

Sectors

Aquestes aplicacions s’adrecen als sectors:

 • Agroalimentari
 • Agroindrustrial
 • Biomèdic i farmacèutic
 • Mediambiental

 

Cromatografia Líquida/Espectrometria de Masses (LC/MS) - Campus PCiTAL

 

UPLC-QqQ HS

Cromatògraf de líquids ultra ràpid Waters Acquity UPLC equipat amb una bomba binària, un injector termostatitzar, un forn per a quatre columnas i detectors de fotodiodes (PDA), de fluorescencia (FD) acoblat a detector de masses tipus triple quadripol d’alta sensibilitat Waters Xevo TQS equipat amb sondes d’ionització tipus electrospray (ESI), ionització química a pressió admosfèrica (APCI) i fotoionització química a pressió admosfèrica (APPI).

UPLC-QqQ

Cromatògraf de líquids ultra ràpid Waters Acquity UPLC equipat amb una bomba binària, un injector termostatitzar, un forn per a una columna i detector de fotodiodes (PDA) acoblat a detector de masses tipus triple quadripol Waters TQD equipat amb sondes d’ionització tipus electrospray (ESI), ionització química a pressió admosfèrica (APCI) i fotoionització química a pressió admosfèrica (APPI).

HPLC-ELSD

Cromatògraf de líquids Waters Alliance equipat amb bomba quaternària, forn termostatitzat i detector de light scattering (ELSD).

HPLC-PDA

Cromatògraf de líquids Waters Alliance equipat amb bomba quaternària i detector de fotodiodes (PDA).

Cromatografia de gasos/Espectrometria de masses (GC/MS) - Campus ETSEA

 

GC-MSD-Q:

Cromatògraf de gasos Agilent 6890N equipat amb dos injectors, un "split/splitless" (S/SL), un "on column" amb injector-mostrejador automàtic. Detector de masses Agilent 5973 MSD amb analitzador de masses tipus quadripol, ionització per impacte electrònic (EI) i ionització química positiva (PCI) i negativa (NCI). Interval de masses 2-800 uma

Injector de Desorció Tèrmica Ultra TD (Markes Instrumental)

GC-MS-TOF:

Cromatograf de gasos Agilent 6890N bidimensional GC x GC amb un analitzador de masses de temps de vol,(TOF) PEGASUS® 4D GCxGC-TOFMS de l’empresa LECO Instrumentos, S.A.

Disposa d’un sistema Multipurpose Sampler MPS2XL-Twister de Gerstel

GC-MS-QqQ

Cromatograf de gasos Agilent 7890A amb analitzador de masses de triple quadripol 7000B.

El laboratori també disposa de:

GC-FID/PID-HS

Cromatograf de Gasos Agilent 7890A amb detectors FID i PID. Injector S/SL i injector Head Space Sampler Turbomatrix 40 de Perkin Elmer.

GC-FID-PTV

Cromatograf de Gasos Agilent 7890A amb detectors FID i injectors S/SL i PTV de Gerstel.

GC-FID/ECD-HS

Cromatògraf de Gasos Agilent 7890A amb detectors FID i ECD Injector S/SL amb sistema GC Sampler 120 opció HS d’Agilent.

Sistemes de preparació de mostres

 

 • Mini Spray Dryer de BUCHI model B-290
 • Extractor per solvents a pressió. PSE ONE Model 10503 d’Applied Separations.
 • Extractor per fluid supercrític. Spe-ed model 7071 d’Applied Separations.
 • Evaporador de solvent per buit. Speed VAC concentrator de Thermo Electron Corp. Model SPD 131 DDA-230

Responsable Científic del Servei

 

Dr. Jordi Eras

Correu electrònic: eras@quimica.udl.cat

Telèfon de contacte: +34 973 70 25 89

Personal tècnic qualificat de suport - Campus ETSEA

 

Dra. Montserrat Llovera Arcas

Correu electrònic: montserrat.llovera@udl.cat

Telèfon de contacte: +34 973 70 64 75

Personal tècnic qualificat de suport - PCiTAL

 

Francisca Vilaró

Correu electrònic: francesca.vilaro@udl.cat

Telèfons de contacte: +34 973 70 23 20 / 2324/2321

Subunitat de Cromatografia Líquida-EM ubicada al PCiTAL de Gardeny

Nom
Subunitat de Cromatografia Líquida-EM ubicada al PCiTAL de Gardeny

Subunitat de Cromatografia de Gasos-EM al Campus de l’ETSEA.

Nom
Subunitat de Cromatografia de Gasos-EM al Campus de l’ETSEA.