• Determinació de la composició elemental en productes agroalimentaris i mostres mediambientals
  • Elements metàl·lics i no metàl·lics per ICP-MS i ICP-OES
  • Carboni i Nitrogen per combustió
  •  Determinació d’espectres NIR i paràmetres de qualitat de mostres agroalimentàries
  • Carboni i Nitrogen per combustió, en mostres sòlides o líquides
  • Carboni Total (TC), Carboni Inorgànic Total (TIC), Carboni Orgànic Total (TOC), Carboni Orgànic No Purgable (NPOC) i Nitrogen Total (TN) en mostres líquides.
  • Proteïna, fibra, greix, energia i digestibilitat de mostres agroalimentàries.
  • Contaminació per metalls pesants
  • Estudis ambientals
  • Qualitat de fertilitzants
  • Control de processos

Analitzador elemental Truspec CN de Leco Instrumentos (DUMAS)

DUMAS_2
Analitzador elemental Truspec CN de Leco Instrumentos (DUMAS)

Determinació de Carboni Total i Nitrogen Total per combustió, en mostres sòlides i líquides. Quantitat de mostra depenent el contingut, en el rang de 100-500mg.

ICP-MS 7700x d’Agilent Technologies

ICP-MS_
ICP-MS 7700x d’Agilent Technologies

Determinació de la major part d’elements. Alguns d’ells amb un límit de quantificació fins a ppt.

ICP-OES Activa de Horiba Jobin Yvon

ICP-OES_1
ICP-OES Activa de Horiba Jobin Yvon

Determinació de gran part dels elements. Alguns d’ells amb un límit de quantificació fins a ppb. Introducció de la mostra per nebulització, nebulitzador ultrasònic o generadors d’hidrurs.

Analitzador multi N/C 3100 d’Analytikjena (TOC)

TOC_1
Analitzador multi N/C 3100 d’Analytikjena (TOC)

Determinació del Carboni Total (TC), Carboni Inorgànic Total (TIC), Carboni Orgànic Total (TOC), Carboni Orgànic No Purgable (NPOC) i Nitrogen Total (TN) en mostres líquides.

Espectrofotòmetre NIR XDS Rapid Content Analyzer de Foss

NIR1
Espectrofotòmetre NIR XDS Rapid Content Analyzer de Foss

 

Enregistrament de l’espectre continu de la regió NIR i determinació de paràmetres prèviament calibrats en mostres sòlides i líquides. Introducció de mostra sense molturar (sample transport), molturada o per escaneig en fibra òptica.

Espectrofotòmetre NIR Infralyzer 2000 de Bran+Luebbe

NIR2
Espectrofotòmetre NIR Infralyzer 2000 de Bran+Luebbe

Enregistrament d’espectres NIR de 19 filtres i determinació de paràmetres prèviament calibrats en mostres sòlides, especialment en farratges i cereals. Introducció de mostra sense molturar (càpsula rotatòria) o molturada.

Responsable Científic del Servei

 

Dr. Jaume Puy

Correu electrònic:

jpuy@quimica.udl.es

Telèfon de contacte:

+34 973 70 25 29

Tècnic del Servei

 

Silvia Galitó

Correu electrònic:

silvia.galito@udl.cat

Telèfon de contacte:

+34 973 70 64 72

 

Adreça

Edifici 5A

Campus ETSEA

Av. Alcalde Rovira Roure, 191

25198 Lleida