Presentació

El servei de Projectes de Creació Transdisiplinar (SPCT) té per objectiu la millora de les pràctiques professionals essent les arts l’eix vertebrador per a la transformació tant en l’àmbit de la formació com de la pràctica professional.

Es proposa un ventall d’accions des de l’SPCT per assessorar en el desenvolupament de projectes d’innovació per millora de les pràctiques professionals a diferents institucions socials, educatives i comunitàries en l’àmbit territorial, nacional i internacional. Per aconseguir-ho, sempre es parteix d’un enfocament metodològic basat en la reflexió, la creació, la crítica i la inclusió.

Addicionalment, el SPCT aporta una obertura a altres camps disciplinaris que no siguin exclusius del camp pedagògic i que vulguin transformar les seves pràctiques professionals. La trajectòria de l’equip de docència i d’investigació en la creació de projectes inter i transdisciplinar tant en formació inicial del professorat com en formació contínua en totes les etapes educatives permet expandir aquesta metodologia en altres àmbits professionals.

Podeu consultar algunes de les experiències i projectes a la pàgina web http://www.espaihibrid.udl.cat. També en l’apartat d’informació
d’interès.

Catàleg d’accions

Per saber més de la nostra metodologia:

UdL: L’art contemporani, els relats autobiogràfics i els espais híbrids

Equipament

Material necessari per dur a terme una formació fora de la UdL.

Personal Responsable del servei:
Glòria Jové Monclús

Personal de suport i col·laboració:
Cristina Farreras Collell

Personal col·laborador del servei:
Quim Bonastra Tolos
Laia Fernandez Armengol
Daniel Gutiérrez Ujaque
Meritxell Simón Martín

Nom
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social del Campus de Cappont