Anàlisis microbiològiques

 • Recompte de microorganismes aerobis mesòfils a 30 °C.
 • Recompte de floridures i llevats
 • Recompte de Enterobacteriaceae
 • Recompte de coliformes
 • Recompte de coliformes termotolerants
 • Recompte de Escherichia coli
 • Recompte de Clostridium perfringens
 • Recompte de estafilococs coagulasa positius (Staphylococcus aureus)
 • Recompte de Bacillus cereus
 • Recompte d'anaerobis sulfito-reductors
 • Recompte de bacteris anaerobis
 • Recompte d'estreptococs fecals
 • Recompte de bacteris làctics
 • Recompte d'espores a 30 °C
 • Recompte d'espores a 55 °C
 • Investigació de Salmonella
 • Investigació de Listeria monocytogenes
 • Investigació de Alicyclobacillus sp.
 • Anàlisi microbiològica completa d'aigües
 • Control d'estabilitat i esterilitat de conserves (amb o sense identificació d'espècies)
 • Identificació de microorganismes per tècniques culturals i/o microscòpiques
 • Identificació de microorganismes mitjançant tires API
 • Identificació de microorganismes mitjançant tècniques de Biologia Molecular
 • Avaluació de l'activitat bactericida o fungicida de compostos.
 • Altres determinacions a demanda del client

Secció de floridures i micotoxines

 • Aïllament i identificació de floridures a nivell de gènere o d'espècie
 • Anàlisi de micotoxines en aliments (mètode ELISA o HPLC): aflatoxines, zearalenona, fumonisines, ocratoxines, tricotecens (deoxinivalenol, toxina T-2, diacetoxiscirpenol), patulina, etc. Anàlisi de micotoxines conjugades.
 • Determinació de l'eficàcia de compostos adsorbents de micotoxines

Altres serveis relacionats a demanda de la indústria

 • Determinació de l'activitat d'aigua d'aliments
 • Control microbiològic d'aire, superfícies i manipuladors
 • Cursos de manipuladors d'aliments
 • Realització de cursos pràctics de formació i/o reciclatge en tècniques d'anàlisis microbiològiques per a grups reduïts
 • Assessorament científic per a la implantació del sistema APPCC

 

El SCT s'ofereix també en forma d'autoservei per a usuaris que acreditin la seva competència en tècniques microbiològiques.

El SCT disposa de l'equipament complet d'un laboratori de microbiologia, incloent cabines de fluxe laminar, autoclaus, estufes, incubadores, orbitals, masticadors, pH-metres, agitadors, microscopis, centrífugues, etc.

D'altra banda compta amb equipament per a la determinació de micotoxines per tècniques ELISA (lector de plaques) o HPLC (sistema cromatogràfic HPLC i UPCL amb detectors de fluorescència i díode array).

També compta amb un laboratori de Biologia molecular equipat amb el necessari per dur a terme la identificació d'espècies, incloent un PCR.

Responsable Científic del Servei

 

Dr. Antonio J. Ramos Girona

Correu electrònic: antonio.ramos@udl.cat

Telèfon de contacte: +34 973702811

 

 

Personal Tècnic

 

Sr. Robert Garrofé Forcat

Correu electrònic: robert.garrofe@udl.cat

Telèfon de contacte: +34 973706477

Altre Personal

Dr. Vicente Sanchis Almenar

Correu electrònic: vicente.sanchis@udl.cat

Telèfon de contacte: +34 973702535

--------------------------------------------------------------------------------------

Dra. Sonia Marín Sillué

Correu electrònic: sonia.marin@udl.cat

Telèfon de contacte: +34 973702542

Adreça

Campus ETSEA

Departament de Tecnologia d'Aliments

Av. Alcalde Rovira Roure, 191

C.P.: 25198

Lleida