IMPORT APROXIMAT PREUS 2023-24

 Descarregar pdf

 Per calcular l'import de la matrícula s'ha de tenir en compte:

  • El coeficient en el que està inclòs l'ensenyament que curseu, que dóna com a resultat el preu del crèdit que correspon aplicar.
  • El nombre de crèdits a matricular en primera, segona, tercera i quarta vegada.
  • Les taxes i les assegurances.

 

Consulteu les situacions personals que permeten gaudir de bonificacions o de gratuïtat sobre els preus oficials de la matrícula, preus per matricular-se successives vegades d'un mateix crèdit.

  

COEFICIENT A

Preu del crèdit

Crèdits

matriculats

Taxes administratives

Total matrícula

1ª vegada     17,69€

2ª vegada     21,85€

3ª vegada     47,34€

4ª vegada     65,55€

60

 

 

 

Gestió d'expedient              69,80€

Suport a l'aprenentatge      77,22€

Escolar obligatòria              1,12€

1.209,54 €

 

 

 

COEFICIENT B

Preu del crèdit

Crèdits

matriculats

Taxes administratives

Total matrícula

1ª vegada     18,46€

2ª vegada     28,00€

3ª vegada     65,00€

4ª vegada     88,00€

60

 

 

 

Gestió d'expedient              69,80€

Suport a l'aprenentatge      77,22€

Escolar obligatòria               1,12€

1.255,74 €

 

 

 

 


Preus de segones i successives matrícules:

D'acord amb el decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya, quan un estudiant es matricula per segona i successives vegades d'una mateixa assignatura, el preu del crèdit serà el següent:

Graus 2a. Matrícula 3a. Matrícula 4a. Matrícula
Coeficient d'estructura docent A 21,85 € 47,34 € 65,55 €
Coeficient d'estructura docent B 28,00 € 65,00 € 88,00 €

     Amunt


Titulacions de la Universitat de Lleida segons el coeficient d’estructura docent:  

COEFICIENT A

COEFICIENT B

Administració i Direcció d’Empreses

Dret

Educació Infantil

Educació Primària

Educació Social

Estudis Anglesos

Filologia Catalana i Estudis Occitans

Filologia Hispànica

Geografia

Història

Història de l’Art i Gestió del Patrimoni Artístic

Relacions Laborals i Recursos Humans (*)

Treball Social

Turisme

Turisme i oci (*)


Doble titulació:  'Administració i Direcció d'Empreses  i  'Turisme' (ADETUR)

 

Doble titulació:  'Dret'   i   'Administració i Direcció d’Empreses'

 

Doble titulació:  'Educació Infantil'   i   'Educació Primària'

 

Doble titulació:  'Estudis Anglesos'  i 'Llengües Aplicades i Traducció'

 

Doble titulació:  'Filologia Hispànica'  i 'Llengües Aplicades i Traducció'

 

Doble titulació:  'Filologia Catalana i Estudis Occitans'  i  'Llengües Aplicades i Traducció'

 

Doble titulació:  'Geografia'  i  'Turisme'

 

Arquitectura Tècnica i Edificació

Biotecnologia

Ciència i Tecnologia d’Aliments

Ciències Biomèdiques

Ciències de l'Activitat Física i de l’Esport

Comunicació i Periodisme Audiovisuals

Disseny Digital i Tecnologies Creatives

Enginyeria Agrària i Alimentària

Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Enginyeria en Organització Industrial i Logística

Enginyeria Forestal

Enginyeria Informàtica

Enginyeria Mecànica

Enginyeria Química

Fisioteràpia

Infermeria

Medicina

Nutrició Humana i Dietètica

Psicologia

Tècniques dInteracció Digital i de Comunicació

 

Agrupació d'enginyeries: Eng. Mecànica + Grau en Eng. Electrònica Industrial i Automàtica + Grau en Eng. de l'Energia i Sostenibilitat

 

Agrupació d'enginyeries industrials: Grau en Eng. Química  +  Grau en Eng. en Organització Industrial i Logística

 

Doble titulació: 'Administració i Direcció d'Empreses'  i  'Informàtica'

 

Doble titulació: 'Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport'   i   'Fisioteràpia'

 

Doble titulació: 'Educació Primària'   i   'Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport'

 

Doble titulació: 'Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat'  i   'Enginyeria Mecànica'

 

Doble titulació: 'Enginyeria en Organització Industrial i Logística'  i 'Administració i Direcció d'Empreses'

 

Doble titulació: 'Enginyeria Forestal'   i   'Conservació de la Natural'

 

Doble titulació: 'Infermeria'   i   'Fisioteràpia'

 

Doble titulació: 'Nutrició Humana i Dietètica'  i  'Fisioteràpia'

 

Doble titulació: 'Veterinària'   i   'Ciència i Producció Animal'

 

PARS Enginyeria Informàtica

 

PARS Enginyeria Industrial

 

(*) Consulteu el preu de la matrícula en el centre corresponent. 

Amunt  

 

   Darrera modificació: