COM FER LA MATRÍCULA

 

ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS

1. ACTIVEU EL COMPTE DE CORREU ELECTRÒNIC  

Abans de fer l’automatrícula heu de tenir activat el compte de correu electrònic de la Universitat de Lleida. Prèviament haureu rebut un correu amb el número del vostre expedient creat per poder fer l’activació. Podeu consultar l’enllaç següent: Ajuda Campus Virtual

Si teniu qualsevol dubte podeu contactar a Portal de Serveis TIC-Confluence-UdL.

El correu electrònic institucional (@alumnes.udl.cat) és el que cal utilitzar per a comunicar-vos amb la Universitat (professorat, secretaria, altres), ja que us identifica com a estudiants. 

 

2. CONSULTEU EL CALENDARI DE MATRÍCULA

És molt important que consulteu aquest calendari a través del: Calendari per a estudiants de nou accés

Contacteu amb el centre on s’imparteix la titulació per qualsevol altra informació Escoles, Facultats i Centres adscrits

 

3. AUTOMATRÍCULA

Amb caràcter general, la matrícula es fa pel sistema d’automatrícula i es realitza accedint per Internet a:

http://automatricula.udl.cat

Si per qualsevol motiu no podeu fer l’automatrícula us podreu matricular de forma presencial demanant cita prèvia amb la secretaria del vostre centre: Escoles, Facultats i Centres adscrits.

En aquesta GUIA trobareu tota la informació per fer l'automatrícula.

També podeu consultar l’apartat corresponent de FAQS.

Modificacions de matrícula:

Al calendari de matrícula s’indiquen els dies en els quals podreu realitzar les modificacions de la matrícula.

Durant aquests dies podreu fer la modificació accedint per internet a l’adreça http://automatricula.udl.cat

Si voleu modificar la matrícula fora del termini indicat en el calendari de matriculació, ho haureu de sol·licitar al Deganat o Direcció del vostre centre i, en cas que us autoritzin a fer la modificació, haureu d’abonar la quantitat que per modificacions i ampliacions parcials de la matrícula s’estableix en el decret de preus públics publicat al DOGC.

Estan exclosos de pagar el recàrrec els estudiants que es trobin en qualsevol de les situacions establertes en l’apartat corresponent a les modificacions de matrícula de les Normes Acadèmiques.

 

4. LLEGIU ATENTAMENT LA INFORMACIÓ

Llegiu atentament aquestes instruccions i l’apartat DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR.

 

5. NORMATIVES ACADÈMIQUES

Consulteu totes les normatives que us afecten en l’enllaç següent: Normatives.

També us podeu informar en la Secretaria del vostre centre i el Consell de l’Estudiantat.

 

6. EN CAS QUE DEMANEU BECA

Consulteu l’apartat  Excempcions i bonificacions.

 

7. COM I QUAN HEU DE PAGAR LA MATRÍCULA

Consulteu l’apartat Preus i Pagament.

Rebut de matrícula:

Un cop feta l’automatrícula heu d’imprimir el rebut i l’ordre de domiciliació bancària. Conserveu el rebut de matrícula per qualsevol incidència que pugui passar.

Ordre de domiciliació:

Important: El titular del compte bancari cal que signi l’ordre de domiciliació que es genera en el moment de la matrícula (quan es crea un compte bancari o quan es canvia el titular del compte). Aquest document cal presentar-lo a la Secretaria abans de 10 dies a comptar des del moment de la matrícula, si no la matrícula no es considerarà completada.

 

8. QUÈ HAS DE FER SI VOLS ANUL·LAR LA MATRÍCULA

Els estudiants que vulguin anul·lar la matrícula hauran de presentar la sol·licitud d’anul·lació per la seu electrònica . Cal descarregar i omplir l’imprès M1 de la seu electrònica.

És important que consulteu en l'apartat de Modificacions el termini i les causes que comporten la devolució de l’import pagat així com els efectes econòmics a l'apartat  de Preus i Pagaments.

També podeu consultar l’apartat de FAQS.

 

9. QUÈ HAS DE FER SI VOLS MODIFICAR LA MATRÍCULA

Es poden fer modificacions de matrícula sense cap recàrrec en els terminis que s'estableixen en els Calendaris de matricula.

Els estudiants que ja tenen la contrasenya podran fer la modificació a través de l'aplicatiu de la matrícula.

Consulteu l'apartat de Modificacions.

 

10. CARNET UdL

Tot l’estudiantat de nou ingrès matriculat a la Universitat de Lleida pot obtenir el Carnet Universitari.

El període d'emissió serà del 12 al 22 de setembre.

* Període vàlid per als punt d'emissió situats a la ciutat de Lleida.

Com sol·licitar-ho:

Serà necessari sol·licitar cita prèvia orientativa, seleccionant un dels punts d'emissió, dia i franja horària. (p.e. 1/10 de 10:00 a 10:30).

> Reseva la teva cita  -- Pendent actualització --

Què necessito:

No és necessari portar cap fotografia, ni omplir cap document. L'únic requisit és haver formalitzat ja la matricula.

Les persones encarregades de la emissió, us sol·licitaran el vostre nom i cognoms, comprovaran que ja heu formalitzat la matricula i utilitzant una tauleta capturaran la fotografia que s'inclourà en el carnet.

On podré sol·licitar el carnet:

Els punts d'emissió on poder recollir el teu Carnet Universitari son el següents

Campus Cappont – Edifici Polivalent

Campus de Ciències de la Salut – Facultat de Medicina.

Campus Escola Tècnica Superior d´Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària

Facultat de Lletres – Edifici Rectorat. Aula 3.49

Campus de Igualada – Pla de la Massa, 8

Els horaris d'emissió serán de:

  • Dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores
  • Dilluns a dijous de 15:00 a 17:00 hores ( Exclusiu Cappont i ETSEAFiV )

 

 Mes informació: Carnet UdL

 

11. ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS

Transports, allotjament i altres temes d’interès: https://www.udl.cat/ca/perfils/alumnes/

Servei d’Informació i Atenció Universitària (Campus de Cappont), telèfon 973 003 588 i correu electrònic  info@udl.cat

ESTUDIANTS DE CONTINUACIÓ

1. ACTIVEU EL COMPTE DE CORREU ELECTRÒNIC  

Abans de fer l’automatrícula heu de tenir activat el compte de correu electrònic de la Universitat de Lleida. En el supòsit que no el tingueu activat ho podreu fer seguint les instruccions de l’enllaç següent: Ajuda Campus Virtual

Si teniu qualsevol dubte podeu contactar a Portal de Serveis TIC-Confluence-UdL.

El correu electrònic institucional (@alumnes.udl.cat) és el que cal utilitzar per a comunicar-vos amb la Universitat (professorat, secretaria, altres), ja que us identifica com a estudiants. 

 

2. CONSULTEU EL CALENDARI DE MATRÍCULA

És molt important que consulteu aquest calendari a través del: Calendari per a estudiants de continuació

Contacteu amb el centre on s’imparteix la titulació per qualsevol altra informació Escoles, Facultats i Centres adscrits

 

3. AUTOMATRÍCULA

Es realitza accedint per Internet a:  http://automatricula.udl.cat

En aquesta GUIA trobareu tota la informació per fer l'automatrícula.

Si per qualsevol motiu no podeu fer l’automatrícula us podreu matricular de forma presencial demanant cita prèvia amb la secretaria del vostre centre: Escoles, Facultats i Centres adscrits.

També podeu consultar l’apartat corresponent de FAQS.

Modificacions de matrícula:

Es poden fer modificacions de matrícula sense cap recàrrec en els terminis que s'estableixen en els Calendaris de matricula.

Durant aquests dies podreu fer la modificació accedint per internet a l’adreça http://automatricula.udl.cat

Si voleu modificar la matrícula fora del termini indicat en el calendari de matriculació, ho haureu de sol·licitar al Deganat o Direcció del vostre centre i, en cas que us autoritzin a fer la modificació, haureu d’abonar la quantitat que per modificacions i ampliacions parcials de la matrícula s’estableix en el decret de preus públics publicat al DOGC.

Estan exclosos de pagar el recàrrec els estudiants que es trobin en qualsevol de les situacions establertes en l’apartat corresponent a les modificacions de matrícula de les Normes Acadèmiques.

 

4. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

Per fer l'automatrícula no cal que presenteu cap documentació si no heu d'acreditar alguna situació diferent de la que teníeu el curs anterior (per exemple, que teniu dret a un nou descompte en la matrícula, que voleu sol·licitar la matrícula parcial, ...).

 Consulteu l’apartat DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR.

 

5. NORMATIVES ACADÈMIQUES

Consulteu totes les normatives que us afecten en l’enllaç següent: Normatives.

També us podeu informar en la Secretaria del vostre centre i el Consell de l’Estudiantat.

 

6. EN CAS QUE DEMANEU BECA

Consulteu l’apartat  Excempcions i bonificacions.

 

7. COM I QUAN HEU DE PAGAR LA MATRÍCULA

Consulteu l’apartat Preus i Pagament.

Rebut de matrícula:

Un cop feta l’automatrícula heu d’imprimir el rebut i l’ordre de domiciliació bancària. Conserveu el rebut de matrícula per qualsevol incidència que pugui passar.

Ordre de domiciliació:

Important: El titular del compte bancari cal que signi l’ordre de domiciliació que es genera en el moment de la matrícula (quan es crea un compte bancari o quan es canvia el titular del compte). Aquest document cal presentar-lo a la Secretaria abans de 10 dies a comptar des del moment de la matrícula, si no la matrícula no es considerarà completada.

Totes les persones que tinguin pendent d'entregar aquesta ordre de domiciliació no podran accedir a la plataforma d'automatrícula per a realitzar modificacions de matrícula ni accedir a la matrícula del curs següent.

 

8. QUÈ HAS DE FER SI VOLS ANUL·LAR LA MATRÍCULA

Els estudiants que vulguin anul·lar la matrícula hauran de presentar la sol·licitud d’anul·lació per la seu electrònica . Cal descarregar i omplir l’imprès M1 de la seu electrònica.

És important que consulteu en l'apartat de Modificacions el termini i les causes que comporten la devolució de l’import pagat així com els efectes econòmics a l'apartat  de Preus i Pagaments.

També podeu consultar l’apartat de FAQS.

 

9. QUÈ HAS DE FER SI VOLS MODIFICAR LA MATRÍCULA

Es poden fer modificacions de matrícula sense cap recàrrec en els terminis que s'estableixen en els Calendaris de matricula.

Els estudiants que ja tenen la contrasenya podran fer la modificació a través de l'aplicatiu de la matrícula.

 

10. CARNET UdL

Si encara no disposeu del carnet UdL consulteu informació.

Quan és pot sol·licitar:

El període d'emissió serà del 12 al 22 de setembre.

 * Període vàlid per als punt d'emissió situats a la ciutat de Lleida.

Com sol·licitar-ho:

Serà necessari sol·licitar cita prèvia orientativa, seleccionant un dels punts d'emissió, dia i franja horària. (p.e. 1/10 de 10:00 a 10:30).

> Reseva la teva cita  -- Pendent actualització --

Què necessito:

No és necessari portar cap fotografia, ni omplir cap document. L'únic requisit és haver formalitzat ja la matricula.

Les persones encarregades de la emissió, us sol·licitaran el vostre nom i cognoms, comprovaran que ja heu formalitzat la matricula i utilitzant una tauleta capturaran la fotografia que s'inclourà en el carnet.

On podré sol·licitar el carnet:

Els punts d'emissió on poder recollir el teu Carnet Universitari son el següents

Campus Cappont – Edifici Polivalent

Campus de Ciències de la Salut – Facultat de Medicina.

Campus Escola Tècnica Superior d´Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària

Facultat de Lletres – Edifici Rectorat. Aula 3.49

Campus de Igualada – Pla de la Massa, 8

Els horaris d'emissió serán de:

  • Dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores
  • Dilluns a dijous de 15:00 a 17:00 hores ( Exclusiu Cappont i ETSEAFiV )

Informació sobre el carnet d'estudiant: Carnet UdL

 

11. ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS

Transports, allotjament i altres temes d’interès: https://www.udl.cat/ca/perfils/alumnes/

Servei d’Informació i Atenció Universitària (Campus de Cappont), telèfon 973 003 588 i correu electrònic  info@udl.cat