Arxiu i Gestió de Documents

Universitat de Lleida

 

 Descarregar pdf

SISTEMA DE GESTIÓ DE DOCUMENTS I ARXIU DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

POLÍTICA DE GESTIÓ DE DOCUMENTS

Amb el document  Política de gestió de documents de la Universitat de Lleida la Universitat de Lleida reconeix la importància de la gestió dels documents i dels actius digitals en la transició digital i en la millora de la governança i l’eficiència organitzativa, que permeten reforçar els valors institucionals i ètics en què es basa el pla estratègic de la Universitat.


MODEL DE GESTIÓ DE DOCUMENTS ELECTRÒNICS

MANUAL DE NORMES I PROCEDIMENTS D'ARXIU

 

  • Digitalització de documents 

 

 

 

   Darrera modificació: