Vielha (Val d'Aran)

 Descarregar pdf

2000-2003

2003

 • El Primer Gòtic a Catalunya i el Context Peninsular (Francesc Fité i Francesca Español)
 • L’Aranès: una Introducció Pràctica (Aitor Carrera)
 • La Codificació de les Llengües Pirinenques: Criteris i Problemes (Ramon Sistac i Jordi Suïls)

2002

 • Iniciació a l'Aranès (Aitor Carrera)
 • Taller de Dialectologia Pirinenca. El Nord del Pirineu i les Connexions amb el Pallarès (Ramon Sistac)
 • Ultra Portos. L'Art Medieval a la Val d'Aran (Jordi C. Boix)

2001

 • El Relleu de la Val d'Aran: Geologia, Geomorfologia i Processos Actuals (Jordi Gavaldà)
 • Els Escenaris del Rei. Promoció Artística en l'Àmbit Hispà Medieval (Francesc Fité i Francesca Español)
 • Taller de Dialectologia Occitanocatalana (Ramon Sistac)

2000

 • Conceptes Bàsics del Bilingüisme i de l'Educació en Contextos Multilingües (Jordi Suïls)
 • El Relleu de la Val d'Aran: Geologia, Geomorfologia i Processos Actuals (Jordi Gavaldà)
 • Gestió d'Ús Social d'Espais Naturals: el Cas de la Val d'Aran (Cristina Vega)
   Darrera modificació: