Unitat de Formació no reglada

 Descarregar pdf

La Unitat de Formació no reglada és un àmbit de gestió dins de la UdL que aglutina aquelles unitats que es dediquen a diferents tipologies de formació no reglada, i que són: el Centre de Formació Contínua, la Universitat d’Estiu i l’Institut de Llengües.

A més a més coordina la gestió administrativa i econòmica de les activitats que realitza l’Institut de Ciències de l’Educació i la unitat de Suport i Assessorament a l’Activitat Docent i supervisa la gestió acadèmica i econòmica de les activitats de Formació del professorat de la UdL.

Gestora

Negociat Gestió Acadèmica

Negociat Gestió Econòmica

   Darrera modificació: