Exàmens oficials d'anglès

Exàmens oficials d'anglès

L'Institut de Llengües ofereix tres exàmens oficials per acreditar el nivell d'anglès:

- Anglès B1 i B2 CLUC amb el segell CertAcles. Des del 2014 la UdL està acreditada per oferir l'examen de nivell B1 d'anglès CLUC amb el segell CertAcles i des del desembre de 2018, el de nivell B2. Aquests exàmens avaluen les quatre destreses lingüístiques i l'ús de la llengua, seguint les directrius d'ACLES. Els certificats són reconeguts en l'ambit estatal i europeu. 

Test of English for International Communication (TOEIC). El TOEIC és únic examen multinivell en què s'obtè una nota i un certificat oficial amb el corresponent nivell d’anglès (A1, A2, B1, B2 o C1). El certificat és útil per acreditar els coneixements de tercera llengua al grau, per participar en programes de mobilitat i per accedir a un màster o postgrau. A més, una gran part d’empreses internacionals el demanen en els seus processos de selecció i promoció interna.

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) IBT. El TOEFL IBT es realitza per Internet i és una prova important per estudiar en un país de parla anglesa. Mesura la capacitat d'utilitzar i entendre l'anglès en l'àmbit universitari i és útil per acreditar els coneixements de tercera llengua al grau, per participar en programes de mobilitat, per accedir a un màster o postgrau, per sol·licitar visats d'estudis o de feina, etc.


Calendari d'exàmens

Pròximes convocatòries

PROVA
DATA
Examen de nivell B1 CLUC-CertAcles*
15 de juliol de 2024
TOEFL
8 de novembre de 2024
TOEFL
Abril de 2025
TOEIC
Maig de 2025

*Aquesta convocatòria d'examen està vinculada al curs de preparació per a l'examen de nivell B1 de la Universitat d'Estiu (del 1 al 12 de juliol, ambdós inclosos). Únicament l'alumnat d'aquest curs estarà habilitat per a presentar-se a l'examen. 

Anglès B1 i B2 CLUC amb el segell CertAcles

Logo ACLES para documentos

Informació per al curs 2023-2024

Des del 2014 la UdL està acreditada per oferir l'examen de nivell B1 d'anglès CLUC amb el segell CertAcles i des del desembre de 2018, el de nivell B2.

Els exàmens de nivell B1 i B2 CLUC amb el segell CertAcles que ofereix l'Institut de Llengües avaluen les quatre destreses lingüístiques i l'ús de la llengua, seguint les directrius d'ACLES.


Informació sobre la prova del nivell B1: guia per al candidat B1, mostra de tasques i corrector

Informació sobre la prova del nivell B2: guia per al candidat B2mostra de tasques i corrector


Properes convocatòries d'exàmens de nivell B1 i B2

 • B1- prova escrita: 10 de juny de 2024 (hora d'inici: 10:00); prova oral: 12 de juny de 2024 (hora d'inici a concretar per correu electrònic)
 • B2- prova escrita: 11 de juny de 2024 (hora d'inici: 10:00); prova oral: 13 de juny de 2024 (hora d'inici a concretar per correu electrònic)
 • B1- prova escrita: 15 de juliol de 2024 (hora d'inici: 10:00); prova oral: 16 de juliol de 2024 (hora d'inici a concretar per correu electrònic). Aquesta convocatòria d'examen està vinculada al curs de preparació per a l'examen de nivell B1 de la Universitat d'Estiu (del 1 al 12 de juliol, ambdós inclosos). Únicament l'alumnat d'aquest curs estarà habilitat per a presentar-se a l'examen. 

PREINSCRIPCIÓ 

Dates: del 2 al 22 de maig de 2024. Places limitades.

Abans de fer la preinscripció, cal que tingueu clara la informació següent perquè la necessitareu per poder completar el procés:

 • Si NO sou membres de la comunitat universitària (és a dir, no sou PAS, PDI, alumne o exalumne oficial) heu d’accedir al registre online.
 • Si SOU membres de la comunitat universitària o ho heu estat: heu d'accedir a la preinscripció amb usuari i contrasenya UdL (cliqueu directament l'enllaç que trobareu més avall del nivell de la llengua del qual us voleu examinar). Si no recordeu la contrasenya, heu de recupereu-la a https://credencials.udl.cat/ o poseu-vos en contacte amb suport@asic.udl.cat.

En cas que tingueu algun problema per accedir-hi, envieu un correu a il.suportmatricula@udl.cat

PAS 1. Cliqueu damunt de l'examen al qual us voleu preinscriure en els terminis establerts:

- Examen de nivell B1: Preinscripció (català); Preinscripció (castellà); Preinscripció (anglès)

- Examen de nivell B2: Preinscripció (català); Preinscripció (castellà); Preinscripció (anglès)

PAS 2. Un cop feta la preinscripció, la Secretaria de l’Institut de Llengües comprovarà la informació i les preinscripcions validades rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula i el pagament.

La matrícula queda formalitzada en el moment de fer el pagament.

En cas de renúncia a la matrícula, s'ha de comunicar per escrit a l'adreça electrònica de l’IL institutdellengues@udl.cat per tenir-ne constància. Consulteu la normativa acadèmica per a qüestions sobre anul·lacions de matrícula.

IMPORTANT:

No rebreu el correu ni podreu fer la matrícula, si no heu aportat la documentació necessària.


Preus: estudiantat, PAS i PDI de la UdL i estudiants de les universitats catalanes 75 € / Alumni UdL 105 € / Externs a la UdL 150 €


Publicació de resultats: 21 de juny 

 

 

Examen multinivell TOEIC

toeic

Test of English for International Communication (TOEIC)

L'Institut de Llengües de la UdL és centre administrador de l’examen TOEIC, un dels certificats oficials de llengua anglesa més utilitzat mundialment, tant en l'àmbit professional com educatiu, gestionat a l'Estat Espanyol a través de Capman, la mateixa empresa que gestiona els exàmens TOEFL.


PRÒXIMA DATA D'EXAMEN: 3 de maig de 2024

INSCRIPCIÓ del 15 al 26 d'abril de 2024

Abans de fer la preinscripció, cal que tingueu clara la informació següent perquè la necessitareu per poder completar el procés de preinscripció:

 • Si NO sou membres de la comunitat universitària (és a dir, no sou PAS, PDI, alumne o exalumne oficial) heu d’accedir al registre online.
 • Si SOU membres de la comunitat universitària o ho heu estat: heu d'accedir a la preinscripció amb usuari i contrasenya UdL (cliqueu directament l'enllaç que trobareu més avall del nivell de la llengua que voleu cursar). Si no recordeu la contrasenya, heu de recupereu-la a https://credencials.udl.cat/ o poseu-vos en contacte amb suport@asic.udl.cat.

En cas que tingueu algun problema per accedir-hi, envieu un correu a il.suportmatricula@udl.cat

PAS 1. Cliqueu damunt de la modalitat d'examen a la qual us voleu preinscriure:

PAS 2. Un cop feta la preinscripció, la Secretaria de l’Institut de Llengües comprovarà les dades. Les preinscripcions validades rebran un correu electrònic amb les indicacions per fer la matrícula. 

La matrícula queda formalitzada en el moment de fer el pagament.

En cas de renúncia a la matrícula, s'ha de comunicar per escrit a l'adreça electrònica de l’IL institutdellengues@udl.cat per tenir-ne constància. Consulteu la normativa acadèmica per a qüestions sobre anul·lacions de matrícula.

*L'alumnat matriculat en aquesta prova tindrà accés a la plataforma 4Skills Study, en la que podrà practicar les quatre habilitats de l'examen (listening, reading, speaking i writing). 


Calendari, horari i aules de les proves:  

- 9:45-10:15: Entrada i acreditació de l'estudiantat

- 10:15-12:15: Prova de ListeningReading

- 12:15-12:30: Descans

- 12:30-14:00: Prova de Speaking i Writing

*Aula: 0.37 de la Facultat de Dret i Economia (C/ de Jaume II, 73, 25001 Lleida)


Preus: 

4 skills:

 • UdL estudiants, PAS i PDI 160 €
 • Alumni UdL 171,50 €
 • Externs UdL 180 €

Speaking and Writing:

 • UdL estudiants, PAS i PDI 110 €
 • Alumni UdL 125,90 €
 • Externs UdL 132 €

Listening and Reading:

 • UdL estudiants, PAS i PDI 100 €
 • Alumni UdL 113,55 €
 • Externs UdL 119 €

Publicació de resultats: Capman comunicarà els resultats directament a l’alumnat. 


Informació de les proves

El TOEIC es tracta d’un únic examen multinivell en què s'obtè una nota i un certificat oficial amb el corresponent nivell d’anglès, d’acord amb el Marc europeu comú de referència (A1, A2, B1, B2 o C1). Es tracta d'un examen en què no s'aprova ni suspèn, sinó que sempre s'obté un resultat. El certificat que s'obtindrà indica el nivell equivalent al MECR i un informe detallat sobre els punts forts i àrees de millora  de l'examinand.

És útil per acreditar els coneixements de tercera llengua al grau, per participar en programes de mobilitat i per accedir a un màster o postgrau. A més, una gran part d’empreses internacionals i de renom el demanen en els seus processos de selecció i promoció interna.

Existeixen tres modalitats d’exàmens, segons quina sigui la seva finalitat: TOEIC 4 SKILLS, TOEIC Listening & Reading, TOEIC Speaking & Writing.

Format de l'examen

-Listening & Reading: 200 preguntes, en format llapis i paper, d'una durada màxima de 120 minuts. Els resultats d'aquesta part de la prova s'obtenen a la pàgina de Capman al cap de set dies naturals des de la realització de la prova.

-Speaking & Writing: 19 preguntes, a través d'un ordinador, d'una durada de 80 minuts. Les respostes són avaluades per professors certificats per ETS (Educational Testing Services). Els resultats d'aquesta part de la prova s'obtenen al cap de 15 dies naturals des de la realització de la prova.

Més informació sobre l'examen TOEIC:

Examen multinivell TOEFL

LOGO_TOEFL iBT

L'examen TOEFL IBT es realitza per Internet i és una prova important per estudiar en un país de parla anglesa. TOEFL IBT mesura la capacitat d'utilitzar i entendre l'anglès en l'àmbit universitari.

És útil per acreditar els coneixements de tercera llengua al grau, per participar en programes de mobilitat, per accedir a un màster o postgrau, per sol·licitar visats d'estudis o de feina, etc.

Amb el certificat TOEFL no s'aprova ni es suspèn, sinó que s'obté una puntuació i un informe detallat sobre les capacitats lingüístiques dels examinands. Aquesta és l'estructura de l'examen: 

 • Reading (20 preguntes) - 35 minuts
 • Listening (28 preguntes) - 36 minuts
 • Speaking (4 tasques) - 16 minuts
 • Writing (2 tasques) - 29 minuts

Més informació: TOEFL iBT Test (ets.org)

Properes convocatòries UdL:

 • 26 de gener de 2024. Inscripció i pagament a través de la pàgina web: Inscripció TOEFL
 • 12 d'abril de 2024. Inscripció i pagament a través de la pàgina web: Inscripció TOEFL
 • 8 de novembre de 2024. Inscripció i pagament a través de la pàgina web: Inscripció TOEFL

*Per poder fer la inscripció, és necessari crear un perfil d'ETS i després escollir el centre on vols ser examinat/ada. 

*Es recomana escriure els dos cognoms units per un guió (Cognom1-Cognom2) a l'hora de fer la inscripció.

 

   Darrera modificació: