Si voleu veure'l mitjançant el navegador, feu clic aquí


Maig 2021
Butlletí IL #027
Institut de Llengües de la Universitat de Lleida
Notícies

Llengües a l'estiu
L'Institut de Llengües organitza cursos de llengües en línia al juliol en el marc de la Universitat d'Estiu de la UdL.
Més informació

Cursos de l'IL al Campus Jove Itinera 2021
L'Institut de Llengües ofereix aquest estiu tres cursos als estudiants de 3r i 4t d'ESO, del Batxillerat i dels Cicles Formatius de Grau Superior. Més informació

Conveni de col·laboració entre la UdL i el Goethe- Institut Barcelona
El passat mes d'abril es va signar un nou conveni de col·laboració entre la UdL i el Goethe-Institut Barcelona.
Més informació

Nova llista de cançons a l'Spotify de l'IL
L'IL posa a l'abast de tothom una nova llista de reproducció a l'Spotify: "LSJD", recull de cançons inspirat en la llegenda de sant Jordi i el drac, la princesa i tot el que hi associem.
Més informació
 

L'IL participa en el projecte TRADILEX 

L'Institut de Llengües és un dels sis centres pilot a l'Estat que introduirà diferents modalitats de traducció audiovisual, com ara la subtitulació, l'audiodescripció i el doblatge, en l'aprenentatge de l'anglès. Més informacióParticipació de l'IL al II ICHLE Spain Symposium
El passat 26 de maig la tècnica lingüística d'anglès, Carme Farré, i la directora, Montse Casanovas, van presentar el projecte "The CLAD plan" al ICHLE Spain Symposium.
Més informacióActivitats

FORMACIÓ

TALLER DE LETTERING "MOTS AMB TRAÇA"
L'Institut de Llengües va organitzar el taller de lettering "Mots amb traça", inclòs en les activitats per celebrar Sant Jordi de la UdL. Hi van participar un total de 30 persones.
Més informacióMOU-TE. TALLER D'AUTOGESTIÓ DE LA INTERCULTURALITAT I EL MULTILINGÜISME
Un total de 21 estudiants s'han inscrit a la nova edició del taller en línia Mou-te. Taller d'Autogestió de la Interculturalitat i el Multilingüisme que es duu a terme entre els mesos de maig i juny d'enguany. Més informacióConvocatòries d'ajuts en curs

Ajuts per a l'acreditació lingüística del PDI (curs 2020-21)
Es pot presentar la documentació fins al 30 de novembre de 2021. Més informació


AJUTS PER A LA CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA

Convocatòries d'ajuts per a la correcció de tesis doctorals en català i en anglès (2021)
Obertes fins al 17 de novembre de 2021.

Convocatòries d'ajuts per a la correcció de materials docents en català i en anglès (curs 2021-22)
Obertes fins a l'1 d'octubre de 2021, per al material del segon semestre del curs 2021-22.

Convocatòria d'ajuts per a la revisió lingüística d'articles d'investigació en anglès (2021)

Oberta fins al 30 de novembre de 2021.

Més informació

Agenda

4 de juny de 2021
Convocatòries dels exàmens de nivells B1 i B2 d'anglès CLUC amb segell CertAcles. Més informació

4, 7 i 8 de juny de 2021

Convocatòries dels exàmens de francès DELF en col·laboració amb l'Aliança francesa. Més informació

12 de juny de 2021
Convocatòria dels exàmens CLUC de català en el marc de la CIFALC. Més informació

18 de juny de 2021
Convocatòria de l'examen Goethe-Test PRO d'alemany. Més informació

19 de juny de 2021
Convocatòria dels exàmens HSK de xinès en col·laboració amb l'Institut Confuci de Barcelona.
Més informació

28 i 29 de juny de 2021
Convocatòria de l'examen multinivell d'anglès TOEIC.
Més informació

19 de juliol de 2021
Convocatòria de l'examen de nivell B1 d'anglès CLUC amb segell CertAcles. Més informació

20 de juliol de 2021
Convocatòria de l'examen de nivell B2 d'anglès CLUC amb segell CertAcles. Més informació

29 de juliol i 30 de setembre
Convocatòries de l'examen CCSE (Convocatòria de Coneixements Constitucionals i Socioculturals d'Espanya). Més informació

El racó de l'aprenentatge 

Nou podcast per a aprenents de català
Easy Catalan crea un podcast per a aprenents de català amb un nivell intermedi/avançat.

Més informació


Recomanem...

Apunt
Subordinar webinar
N'hi deu haver que han degut borinar quan s'han trobat davant del webinar. Aquest terme esdevé d'ús general cada dia més, però en català, quan ens referim a un seminari multimèdia, interactiu i accessible en  línia que es pot seguir a través d'un web, sigui en directe o en diferit, en comptes del manlleu o de l'adaptació webinari, es prioritza el terme seminari web. Es tracta d'una forma transparent i paral·lela a d'altres com ara pàgina web, correu web o formulari web.

Semblantment, si volem parlar d'una bibliografia que només recull referències a documents disponibles a internet, la forma escaient seria bibliografia web i no pas webgrafia, webliografia o webografia.

Enllaços

Recull d'aplicacions, recursos, portals, diccionaris... en què destaquem:

InstaText
Curs d'introducció a l'occità
LingoDeer
Buchstaben
 

Aquests i molts altres enllaços, al nostre calaix.

Informació sobre la política de protecció de dades

Arxiu de butlletins

Institut de Llengües de la Universitat de Lleida
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
C. de Jaume II, 67 | 25001 Lleida | Tel. +34 973 00 35 42

institutdellengues@udl.cat