Avisos

AVÍS URGENT / AVISO URGENTE / IMPORTANT NOTICE

Davant de l'increment de casos positius per COVID-19, les sessions dels cursos de l'Escola d'Idiomes s'impartiran, a partir d'avui (20/12/2021), a través de l'eina de videconferència del Campus Virtual.

Ante el incremento de casos positivos por COVID-19, las sesiones de los cursos de la Escuela de Idiomas se impartirán, a partir de hoy (20/12/2021), a través de la herramienta de videoconferencia del Campus Virtual.

Due to the outbreak of confirmed Covid cases, from now on (20/12/2021), the course sessions of the Escola d’Idiomes will be transferred to the online format, through the videoconference tool in Campus Virtual.

  Exàmens oficials

  Certificats dels cursos

L'Institut de Llengües expedeix els certificats corresponents un cop superada l'avaluació dels cursos. Aquests certificats són propis de la UdL i són vàlids per acreditar els coneixements de llengües en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

A més, alguns d'aquests certificats són reconeguts o homologats per altres institucions:

Anglès
: B1 i B2 reconeguts per ACLES.
Català: de l'A2 al C2, de la CIFALC, homologats per la Generalitat de Catalunya.
Occità: certificats expedits pel Consell General d'Aran.