Llengua de signes catalana nivell 1 [SUSPÈS]

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

NIVELL

  • Nivell 1 [SUSPÈS]

DATES I HORARI

  • 9/10/21-5/02/22, dissabtes, 9-14 h

CARACTERÍSTIQUES

  • Les sessions seran presencials (a l’aula o l’aire lliure, depenent de la situació sanitària), i combinaran les explicacions teòriques amb les activitats més pràctiques.

DURADA

  • 75 hores (50 h teòriques + 25 h pràctiques)

PREU

DESTINATARIS

  • Comunitat universitària de la UdL i persones externes a la UdL

MATERIALS

  • Diccionari temàtic de llenguatge de signes català, d’Ignasi Martín i Marisa Alvarado (el podreu comprar el primer dia de classe).

AVALUACIÓ:

  • Avaluació continuada que consisteix en un examen escrit, en un examen de llengua de signes i l’assistència com a mínim al 65 % de les sessions (teòriques i pràctiques).