Dades sobre l'ús de les llengües a la docència

Totes les titulacions

Aquestes dades s'han extret de la informació que facilita el professorat sobre la llengua de l'assignatura. 

Els percentatges s'obtenen a partir de les hores lectives en cada una de les llengües.

Inclou graus, dobles graus i màsters oficials.

 

Curs 2021-22
català  74,7%
castellà  12,7%
anglès  11,3%
altres  1,3%

 

Curs 2020-21 Curs 2019-20 Curs 2018-19 Curs 2017-18 Curs 2016-17
català  77,4%
castellà  12,1%
anglès  9,5%
altres  0,9%
català 78,5%
castellà 11,3%
anglès 9,2%
altres 0,9%
català 78,5%
castellà 11,9%
anglès 8,1%
altres 1,2%
català 78,5%
castellà 11%
anglès 9,3%
altres 1,1%
català 79,3%
castellà 11,5%
anglès 8,1%
altres 0,9%
       

 

Graus

Aquestes dades s'han extret de la informació que facilita el professorat sobre la llengua de l'assignatura. 

Els percentatges s'obtenen a partir de les hores lectives en cada una de les llengües.

Inclou graus i dobles graus.

 

Curs 2021-22
català 77,5%
castellà 10,4%
anglès 10,7%
altres 1,4%
Curs 2020-21 Curs 2019-20 Curs 2018-19 Curs 2017-18 Curs 2016-17
català  80,3%
castellà  9,5%
anglès  9,1%
altres  1%
català 81,1%
castellà 9,2%
anglès 8,6%
altres 0,9%
català 81,3%
castellà 9,9%
anglès 7,2%
altres 1,4%
català 81,5%
castellà 8,5%
anglès 8,6%
altres 1,3%
català 82,7%
castellà 8,6%
anglès 7,4%
altres 1%

 

 Dades de cursos anteriors

Màsters oficials

 

Aquestes dades s'han extret de la informació que facilita el professorat sobre la llengua de l'assignatura. 

Els percentatges s'obtenen a partir de les hores lectives en cada una de les llengües.

Curs 2021-22

català  52,2%
castellà  30,2%
anglès  17,6%

Inclou màsters oficials.

 

Curs 2020-21

català  52,8%
castellà  34,2%
anglès  12,9%

Curs 2019-20

català 56,9%
castellà 28,5%
anglès 14,6%

 

 

 

Curs 2018-19

català 59,1%
castellà 26,4%
anglès 14,5%

 

 

 

 

 

 

 

Curs 2017-18

català 62,6%
castellà 24,3%
anglès 13%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curs 2016-17

català 62,7%
castellà 25,6%
anglès 11,7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Darrera modificació: