10 de febrer de 2010

Descarregar pdf

L'elaboració del Codi Civil de Catalunya en una publicació de la UdL i Pagès Editors
audio
Neus Cortada. UdL
[+] AMPLIAR IMATGE Neus Cortada
L'obra, coordinada pel la professora de Dret Civil Català, Neus Cortada, recull el conjunt de ponències presentades en el cicle de conferències: "El desenvolupament del Dret Civil Català: l'elaboració del Codi Civil de Catalunya", que van tenir lloc l'any passat a la Facultat de Dret i Economia.

Aquest cicle, el tema del qual dóna títol al llibre, formava part d'un projecte d'innovació docent que pretenia acostar a l'estudiantat el vessant pràctic del dret per part de professionals que, des dels seus respectius àmbits (advocats, magistrats, notaris, registradors, etc.), l'apliquen a diari, així com presentar als professionals del dret i la societat en general, l'actualitat i transcendència social de l'elaboració d'un Codi Civil de Catalunya per part del legislador català.

Aquest procés codificador, que encara no s'ha tancat, mostra ja alguns dels seus fruits, dels sis llibres que han d'integrar el Codi, el legislador català, n'ha aprovat quatre. Actualment, es troba en tramitació parlamentària el Llibre II relatiu a la persona i a la família, mentre que el VI, sobre obligacions i contractes, resta pendent.

El llibre, que ha estat presentat avui a la Facultat de Dret i Economia, analitza, seguint la sistemàtica del Codi, algunes de les institucions que, per la seua transcendència social o per la seua complexitat jurídica, esdevenen essencials en la legislació civil de Catalunya. El retrat va a càrrec de professionals del dret pertanyents a diferents àmbits, entre els quals es troben altres professors de la UdL.