16 de març de 2007

Descarregar pdf

La UdL comença a treballar en un pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes


Centre d'Igualtat d'OportunitatsL'any 2006, la comissió "Dona i Ciència" del Consell Interuniversitari de Catalunya va acordar iniciar un estudi en el marc del V Pla d'acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya (2005-2007) amb l'objectiu de sensibilitzar la comunitat educativa en el tema de la perspectiva de gènere.

En el compliment del compromís adquirit en la comissió per tal que totes les universitats catalanes duguessin a terme un Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i homes, la Universitat de Lleida està realitzant en aquests moments l'estudi previ que ha de permetre conèixer la situació de les dones a la UdL i de quina manera es fa efectiu el principi d'igualtat d'oportunitats en la nostra comunitat universitària.

L'estudi de diagnosi, subvencionat per l' Institut Català de les Dones, està sent realitzat pel Centre "Dolors Piera" d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones de la UdL, primer servei d'aquest tipus que s'ha creat a la xarxa d'universitats catalanes i que dirigeix la professora de la UdL, Maria Ángeles Calero.

En motiu d'aquest estudi, s'han organitzat uns tallers per al proper 22 de març, amb l'objectiu que tots i totes les membres del PDI (personal docent i investigador), del PAS (personal d'administració i serveis) i de l'estudiantat, puguin fer les seves aportacions. Es tracta de la primera fase de diagnosi, prèvia a l'elaboració del pla, en la qual s'inclouen els tallers de la setmana vinent, enquestes i entrevistes a diferents membres de la comunitat universitària, així com un exhaustiu recull de dades quantitatives. Aquesta primera fase, que preveu tancar-se a inicis del curs vinent, ha de ser la base per a elaborar el pla i determinar les accions que ha d'emprendre la UdL pel que fa a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

PROGRAMA:

Dijous 22 de març de 2007
Saló Víctor Siurana, Edifici del Rectorat de la UdL

Torn de matí:

10.30h: Presentació de la jornada, a càrrec de Jaume Barrull (vicerector d'Activitats Culturals i Projecció Universitària de la UdL)

11.00h: Grups de discussió

13.30h: Presentació de les conclusions dels grups i cloenda a càrrec Joan Viñas (rector de la UdL)

Torn de tarda:

16.00h: Presentació dels tallers

16.30h: Grups de discussió
 
19.00h: Presentació de les conclusions dels grups i cloenda a càrrec de Mª Ángeles Calero, directora del Centre “Dolors Piera” d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Donesfletxa-grisMés informació

Programa grups de discussió per al I Pla d'Igualtat d'Oportunitats de la Universitat de Lleida
Centre "Dolors Piera" d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones

print enrera pujar