21 de gener de 2010

Descarregar pdf

L'ACUP es compromet amb la reconstrucció d'Haití i el futur de la seua comunitat educativa
audio 
acup_cabeceraL'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), que formen les universitats de Lleida (UdL), Barcelona (UB), Autònoma de Barcelona (UAB), Politècnica de Catalunya (UPC), Pompeu Fabra (UPF), Girona (UdG), Rovira i Virgili (URV) i Oberta de Catalunya (UOC), expressa públicament la seua solidaritat amb Haití després del terratrèmol que ha provocat conseqüències dramàtiques entre la població.

L’ACUP anima la comunitat universitària (estudiants, personal docent i investigador i personal d'administració i serveis) a canalitzar la seva solidaritat mitjançant l'ajut a les ONG i les administracions públiques que estan treballant en l'ajuda humanitària urgent.

Així mateix, les universitats de l'ACUP prenem el compromís de treballar conjuntament en projectes dirigits a la reconstrucció del país i el suport a la comunitat educativa, un cop s'hagi superat la fase d'emergència i d'ajuda humanitària a la població, d'acord amb el Protocol d’actuació de les universitats davant accions de crisis humanitàries i atenent el compromís de les universitats envers la societat i amb els països del Sud.