24 de març de 2010

Descarregar pdf

Luisa Guitard continuarà al capdavant de l'Escola d'Infermeria
 
. El Consell de Govern designa també les direccions de quatre departaments de la UdL 
audio
Luisa Guitard. Universitat de Lleida
Luisa Guitard
El Consell de Govern ha aprovat avui la designació de Luisa Guitard com a directora de l'Escola Universitària d'Infermeria per als propers tres anys. Guitard, professora de la UdL des del 1990, és la màxima responsable del centre des del 2007. Així mateix ocuparan les direccions dels departaments de Pedagogia i Psicologia, Administració d'Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals, Filologia Catalana i Comunicació i Infermeria: Jaume Sanuy, José Luis Gallizo, Núria Perpinyà i Pilar Allende, respectivament.
 
. Docència

Quant a docència, s'ha donat llum verda a les normatives de matrícula 2010-2011 de graus i màsters oficials, així com dels plans a extingir (llicenciatures, diplomatures, enginyeries, arquitectura i enginyeries tècniques). També s'ha aprovat la memòria del nou Màster oficial en Ciències Aplicades a l'Enginyeria, que es preveu impartir el curs vinent a l'Escola Politècnica Superior i el Centre d'Investigació d'Energies Aplicades (CREA), un cop hagi estat verificat. Amb un total de 25 places, el seu objectiu és formar investigadors i investigadores en els àmbits de la matemàtica, la física, la química, i les enginyeries industrial, informàtica i d'edificació. El 40% de les hores de docència seran en anglès, el mateix percentatge que en català, i el 20% restant, en castellà.

Isabel del Arco, vicerectora de Docència, ha informat que el proper curs s'oferiran a la UdL les especialitats d'Anglès, Geografia i Història, Educació Física i Planificació Professional del Màster de formació del professorat d'educació secundària obligatoria, batxillerat i formació professional, sempre i quan hi hagi un mínim de deu inscrits. S'haurà d'acreditar el nivell B1 d'una llengua estrangera per formalitzar la preinscripció, que se centralitzarà a Barcelona durant la primera setmana de setembre.
 
. Ajuts
 
D'altra banda, i amb l'objectiu d'impulsar la recerca en català en els àmbits més deficitaris, s'ha aprovat una convocatòria d'ajuts a la correcció de tesis doctorals en català pel 2010, amb una dotació global de 6.000 euros. Les peticions s'hauran d'adreçar al Servei Lingüístic de la UdL i l'import màxim per sol·licitud serà de 600 euros. Altres convocatòries aprovades han estat els ajuts per a la promoció d'activitats internacionals de formació, per a estades de recerca en altres centres, o les beques Jade Plus, destinades a estudiants llatinoamericans que vulguin cursar els seus estudis de postgrau a la UdL.
 
. PAS
 
El Consell de Govern ha aprovat l'oferta pública d'ocupació del Personal d'Administració i Serveis per a l'any 2010, amb un total de 51 places. Destaquen 29 places d'auxiliar administratiu, 8 places de personal de recerca i 1 d'auxiliar de serveis amb discapacitat intel.lectual. A més, s'ha donat llum verda als reglaments del fons social de l'any 2009 del Personal d'Administració i Servei i del Personal Docent i Investigador Laboral, així com a la modificació del reglament de formació del PAS, per adaptar-los a nous formats com ara la docència virtual.
 
. Campus

També s'ha donat llum verda al protocol de col.laboració entre la Paeria i la UdL, mitjançant el qual l'Ajuntament cedeix una parcel.la de 12.870,83 m2 al campus de Cappont, entre la sèquia i el Carrer Pere Cabrera, que permetrà l'ampliació d'aquest campus en el futur, així com a la cessió de 2.521,02 m2 del campus de l'ETSEA a la Paeria, per l'alineació amb el Pla General Municipal.