24 de novembre de 2010

Descarregar pdf

El Consell de Govern aprova dos reglaments per refermar la recerca
 
. Els procediments regulen les contractacions de personal investigador de llarga durada i de personal a temps parcial que lidera projectes d'investigació  
audio
Recerca a la Universitat de Lleida
 
Amb l'objectiu de potenciar i reconèixer l'activitat d'R+D+I, el Consell de Govern ha aprovat dos normatives per regular, d'una banda, la contractació, per part de la UdL, de personal per activitats d'investigació de llarga durada amb finançament extern i, de l'altra, per contractar personal a temps parcial que lidera projectes d'R+D+I. Segons el vicerectorat de Política Científica i Tecnològica, es tracta, en el primer cas, de donar perspectiva de futur a un conjunt de persones que es contracten de manera continuada en el marc de convenis i projectes d'investigació i que es remuneren amb aportacions externes a la UdL. Quant al segon cas, pretén reconèixer el lideratge -d'un mínim de cinc anys- en projectes i convenis de recerca del professorat associat a temps parcial, que ara com ara no ho té reconegut en el contracte.

D'altra banda, s'ha donat llum verda al concurs per a la urbanització del sector 01BBAA del campus de Cappont que correspon a l'entorn de l'edifici CREA. Es preveu que les obres s'iniciïn el proper mes de març i finalitzin amb 18 mesos. Aquesta intervenció té un pressupost al voltant de 517.000 euros.
 
EL Consell també ha aprovat la resolució de la segona convocatòria d'ajuts destinats al personal docent i investigador i al d'administració i serveis
Pel que fa a mobilitat internacional, s'ha aprovat la resolució de la segona convocatòria d'ajuts destinats al personal docent i investigador i al d'administració i serveis per un muntant d'11.727 euros. Aquests diners se sumen als 12.953 euros de la primera convocatòria per promoure activitats de mobilitat, ja sigui perquè personal de la UdL faci estades en altres centres estrangers com per a què personal d'altres universitats vingui a la UdL. També s'ha donat llum verda a la signatura de dos convenis entre la UdL i les universitats Hanyang (Corea) i de Paranà (Brasil).

Quant a promoció d'activitats que apropin la Universitat i la societat, el Consell de Govern ha donat el vist-i-plau a una nova convocatòria d'ajuts per a la realització d'activitats culturals durant el proper any amb un import global de 15.000 euros.