27 de desembre de 2010

Descarregar pdf

Unicef 'encarrega' a la UdL una guia sobre educació per al desenvolupament
 
. Està destinada a tots els centres d'infantil, primària i secundària d'Espanya  
audio
Guia sobre educació per al desenvolupament . Universitat de Lleida. Foto: J.A. Romero [+] AMPLIAR IMATGEUna classe de primària
Foto: J.A. Romero
Sis professors i professores del departament de Pedagogia i Psicologia de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UdL, dirigits per M. Àngels Balsells, seran els encarregats d'elaborar una guia pedagògica per promoure la incorporació de l'educació per al desenvolupament en els centres d'infantil, primària i secundària de tot l'Estat espanyol, a través de l'acció dels consells escolars.

El projecte, finançat amb 35.000 euros per l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, tindrà una durada de dos anys i en l'elaboració de la mateixa hi participaran, a més dels investigadors de la UdL, els futurs destinataris. En aquest sentit, cal dir que la guia, de caràcter eminentment pràctic, tindrà cinc separates: una destinada al claustre de professorat, una a l'equip directiu, una altra als pares i mares, una dedicada a l'alumnat i, una altra, a la resta de representants del consell escolar, òrgan on s'aprova i avalua el projecte de cada centre i la seua programació anual.

 Pretenem proporcionar coneixements i aptituds que permetin impulsar transformacions socials de manera responsable i compromesa
L'objectiu d'aquesta iniciativa, afirmen els impulsors, és promoure una visió de la ciutadania global entre els nens, les nenes i el jovent, tot fomentant actituds i valors generadors d'una cultura de solidaritat i pau, com ara la tolerància, la justícia social, la lluita contra l'exclusió i la promoció del desenvolupament humà sostenible. "Pretenem proporcionar coneixements i aptituds que permetin impulsar transformacions socials de manera responsable i compromesa". Per tant, es vol que els centres d'educació infantil, primària i secundària es facin seus els objectius de l'educació per al desenvolupament com a part fonamental del seu projecte educatiu, conclouen.

Un cop elaborada la guia, Unicef la publicarà i la distribuirà per les escoles interessades -aquest curs hi ha a Espanya 26.033 centres d'ensenyament oficial no universitari. També es podrà consultar a: www.enredate.org, web on es recull tot el treball pedagògic d'aquesta ONG.

Els beneficiaris directes del projecte,  explica Unicef, seran en un principi els membres dels consells escolars de 1.000 centres, la qual cosa representa un 4% de tots els centres d'ensenyament reglat no universitari de l'Estat espanyol. Ja que el número mínim de participants als consells escolars és de 7, s'estima una població destinatària directa de 7.000 persones i, indirecta, d'uns 249.429 alumnes d'aquest miler d'escoles.