Ajut de l'Obra Social "la Caixa" per activitats de la UdL

La meitat dels 24.000€, destinats al programa 'UdL per a tothom'

Descarregar pdf
LaCaixaUdL
Un moment de la signatura / Foto: UdL

L'Obra Social “la Caixa” aportarà enguany 24.000 euros a les activitats socials i culturals que desenvolupa la Universitat de Lleida (UdL), en virtut d'un conveni signat pel rector de la UdL, Roberto Fernández, i el director d'Institucions de “la Caixa” a Catalunya, Joaquim Macià. La meitat dels diners aniran destinats al programa UdL per a tothom, que busca garantir la igualtat d'oportunitats de l'estudiantat amb alguna discapacitat o necessitat educativa especial.

Aquest programa forma part dels serveis que la Universitat de Lleida ofereix a tota la comunitat universitària, amb l'objectiu d'afavorir la formació superior i promoure la participació de les persones que presenten alguna discapacitat. Els destinataris són l'alumnat, el personal d'administració i serveis i el personal docent i investigador amb necessitats singulars que requereixin pel desenvolupament de la seua activitat alguna mena de suport o adaptació.

La resta de l'aportació de l'Obra Social “la Caixa” servirà per finançar una convocatòria d'ajudes per als membres de la comunitat universitària per al desenvolupament d'activitats formatives complementàries que tinguin com a objectiu atendre demandes de la societat per la via de l'ensenyament, el debat, l'estudi i l'anàlisi. El conveni té una vigència d'un any.

La superació de la pobresa i, sobretot, l'atenció a la infància desfavorida, com també el foment de l'ocupació entre col•lectius en risc d'exclusió, l'envelliment actiu i saludable de les persones grans i la lluita contra la mortalitat infantil als països en vies de desenvolupament, són els projectes prioritaris per l'Obra Social “la Caixa”, que, per setè any consecutiu, té un pressupost de 500 milions d'euros, el 67% dels quals destina al desenvolupament de programes socials i assistencials en resposta a les problemàtiques socials més urgents.

Text: Comunicació "la Caixa" / Oficina de premsa UdL