Aposta de la UdL per la formació contínua 'a la carta'

El consell de govern aprova el pla director 2017-2021

Descarregar pdf

El consell de govern de la Universitat de Lleida (UdL) ha aprovat avui el Pla Director de Formació Contínua 2017-2021, amb una "nova concepció territorial" per la globalització i els avenços en les tecnologies de la comunicació. Contempla tres línies estratègiques: la formació complementària a l'estudiantat de grau, cobrir les demandes dels diferents sectors productius i obrir-se al conjunt de la ciutadania. Per donar respostes a les necessitats del teixit socioeconòmic, la UdL vol potenciar la formació a la carta o a mida, les modalitats en línia i semi-presencials, i els acords de col·laboració amb altres institucions d'educació superior, principalment a Amèrica Llatina.

El document, elaborat pel director del Centre de Formació Contínua (CFC) Carles Enric Florensa, planteja la possibilitat d'ubicar una seu de formació contínua a Barcelona, així com subseus en algunes capitals de comarca lleidatanes. També estableix que els àmbits de coneixement prioritaris seran els establerts en el Pla Estratègic de la UdL: agroalimentació, biomedicina, tecnologia i sostenibilitat, i desenvolupament social i territorial. L'estratègia de programació inclouria -a més de màsters de títol propi, postgraus i cursos d'especialització- cursos gratuïts molt específics dirigits a graduats de la UdL que es trobin a l'atur. També fa èmfasi en la validació i acreditació de competències professionals.

Quant a l'organització, Florensa destaca que cal disposar d'una plataforma virtual, pròpia o externa, més inversió econòmica i humana en la planificació dels programes, i endegar una política activa per estimular la participació del professorat de la UdL en la formació contínua. A més, seria necessari adaptar l'estructura actual del CFC de la UdL amb la creació d'un consell territorial que aplegui autoritats i organitzacions locals, la incorporació d'un cap de programes i d'un community manager. L'objectiu final és que el Centre de Formació Contínua actuï com a "finestreta única" per tota aquesta oferta.

Quant a estudiantat, la sessió també ha servit per donar llum verda a la creació de la Comissió de Permanència de la Universitat de Lleida, per als estudis de Grau i Màster. També a la renovació del concert en l'àmbit docent assistencial i investigador amb l'Institut Català de la Salut (ICS) i Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), que afecta el professorat de les Facultats de Medicina i d'Infermeria i Fisioteràpia. D'altra banda, ha aprovat el nomenament com a professor emèrit de la UdL del catedràtic de Literatura Espanyola Moderna i Contemporània, Jaume Pont.