Crue reclama regular les pràctiques acadèmiques fora del marc de les relacions laborals

Sol·licita endarrerir l'aplicació de la normativa fins el curs 24-25

Descarregar pdf
alumnat treballant
Alumnat de la UdL treballant / Foto: Premsa UdL
La sectorial d'Estudiants de Crue Universidades Españolas sol·licita al ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, que ajorni l'aplicació de la normativa que regula les pràctiques acadèmiques fins el curs 2024-2025. Un total de 42 universitats públiques i privades, entre les quals es troba la UdL, han signat de moment la missiva.
 
Crue ja va emetre la setmana passada un altre comunicat reivindicant que "les pràctiques d'estudiants universitaris són un assumpte estrictament acadèmic i no entenem per quina raó sindicats i patronal han de pactar el seu règim jurídic". Justament aquest dijous, 15 de juny, el Govern central ha signat amb els sindicats UGT i CCOO l'Estatut de les persones en formació pràctica no laboral en l'àmbit de l'empresa, conegut com l'Estatut del becari, que ara haurà de passar per la Diputació Permanent de les Corts.
 
De manera particular, "Crue s'oposa radicalment a l'establiment d'una compensació obligatòria per les despeses en què pugui incórrer l'estudiant en pràctiques. Es tracta d'una previsió inèdita en el nostre Dret i la conseqüència immediata del qual serà la disminució dramàtica del nombre d'empreses i, sobretot, d'entitats públiques disposades a acollir estudiants en pràctiques."
 
Carta de la sectorial d'Estudiants al ministre:
 
"Des de les Universitats els sotasignats volem posar de manifest la nostra màxima preocupació per l'entrada en vigor de l'obligatòria cotització a la Seguretat Social de tots els i les estudiants que es trobin realitzant pràctiques acadèmiques externes a partir de la data d'1 d'octubre de 2023, d'acord amb la disposició cinquantena segona del Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, de mesures urgents per a l'ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l'establiment d'un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions, convalidat pel Congrés dels Diputats. Ens agradaria destacar els següents punts:
 
Malgrat que l'RD-Llei 2/2023 estableix que l'obligació de la cotització recau en l'empresa o institució receptora dels estudiants, les universitats ens estem veient abocades a assumir la cotització de pràctiques “no remunerades”, amb la finalitat de garantir que els i les estudiants universitaris puguin graduar-se. Aquesta situació sorgeix a causa de dos factors fonamentals:
 
1. Les entitats públiques, on es realitzen el 60% de les pràctiques, estan sol·licitant la signatura d'addendes que incloguin una clàusula especificant que la universitat és responsable de la gestió i la despesa corresponent.
2. Temem que les empreses privades se sumin a aquesta sol·licitud, ja que col·laboren amb la universitat en brindar oportunitats de pràctiques als nostres i les nostres estudiants, però no estan disposades a assumir les despeses ni la càrrega administrativa associada.
 
Aquesta nova obligació suposa un gran problema per a les universitats, ja que hem de gestionar un elevat nombre de pràctiques per a garantir la formació de l'estudiantat. Per a això, requerim els següents recursos:
1. Desenvolupament d'una plataforma informàtica per a poder dur a terme la càrrega de dades necessària per al procés de cotització de manera massiva i que permeti limitar la càrrega burocràtica.
2. Implementar una metodologia d'altes i baixes simplificada i basada en els estàndards de pràctiques dels plans d'estudi oficials que tot l'estudiantat ha de superar com a crèdits del títol oficial.
3. Dotar dels recursos humans necessaris per a gestionar les altes, baixes i control de dies de pràctiques.
4. Assignació d'un pressupost econòmic per als pròxims cursos acadèmics. Fons no disponibles en 2023.
 
D'altra banda, ens preocupa que, des de la publicació d'aquest Reial decret llei, no hem rebut cap comunicació ni instruccions clares des del seu ministeri en relació al procediment a seguir. Hem intentat obtenir orientació a través de les delegacions provincials de la Tresoreria de la Seguretat Social, però lamentablement, malgrat la seva bona voluntat, no han pogut proporcionar-nos respostes concretes als nostres dubtes. Per tot això, donada la incertesa en la qual estem immersos i les necessàries adequacions en els nostres sistemes de gestió i malgrat que el desitjable seria la derogació de la norma, almenys sol·licitem amb urgència que s'arbitrin els instruments jurídics necessaris per a demorar un any l'entrada en vigor d'aquesta mesura. A més, en aquest període, deurien també adoptar-se les mesures oportunes per a garantir que la bonificació aconsegueixi al 100% de la quota de manera permanent o en el seu cas aquest cost sigui assumit per part de les entitats.
 
Agraïm per endavant la seua atenció a aquesta situació i confiem en la seua comprensió. Quedem a la seua disposició per a ampliar qualsevol informació necessària."