El Claustre aprova l'informe del rector per 69 a vots a favor i 30 en contra

Roberto Fernández fa una crida a la unitat per afrontar els reptes de futur

Descarregar pdf
claustreUdL2013
Un moment de la sessió, a la Sala d'Actes. Foto: UdL

El Claustre de la Universitat de Lleida (UdL) ha aprovat avui, en la seua sessió ordinària anual, l'informe del rector Roberto Fernández per 69 vots a favor, 30 en contra, 22 en blanc i tres nuls, sobre un cens de 250 membres. El rector ha centrat el seu discurs en els reptes de futur de la UdL davant les dificultats econòmiques i la disminució del finançament públic. Entre els principals objectius, l'estabilitat institucional i la defensa de l'autonomia universitària.

Roberto Fernández ha destacat que la competència entre universitats "tot i que no és desitjable, ja és una realitat", per això, cal buscar noves fonts financeres i centrar els esforços en l'estudiantat, amb nous graus que portin més alumnat a la UdL. També ha anunciat la creació el proper mes de gener d'una Comissió d'ocupabilitat, la creació d'un Institut Superior de Formació Contínua per a principis de l'any vinent i la posada en marxa del Document d'estratègia docent 2013-2018, on es fixen les línies mestres de la docència per als propers anys.

Quant als pressupostos, el rector ha recordat el deute de la Generalitat, que ja arriba als 19 milions d'euros. Roberto Fernández ha destacat que el pla econòmic de la UdL gira al voltant de tres eixos: mantenir la plantilla, l'estabilitat de docència i recerca, i acabar el mandat sense dèficit, tot i que reconeix que aquest darrer punt serà difícil d'aconseguir.

Entre les intervencions al Claustre, el Personal d'Administració i Serveis s'ha queixat formalment que l'informe presentat avui incompleix l'article 44.2e dels Estatuts de la UdL, que indica que "ha d'incloure, com a mínim, un resum de l'activitat docent i d'investigació i les línies generals del pressupost, de la programació pluriennal i de la memòria econòmica". Per la seua part l'estudiantat ha criticat la manca de diàleg de l'equip de govern, la "complicitat del rector en la puja de taxes a les enginyeries", i la retallada de diners a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària, fet que també ha estat criticat per professorat d'aquest centre.

El rector ha agraït al Claustre el suport a la seua gestió i ha assegurat que prendrà nota d'algunes de les consideracions que s'han manifestat durant la sessió. També ha reiterat la seua crida a la unitat institucional i el diàleg intern.