El nou Centre de Formació Contínua de la UdL, obert a empreses i institucions

El Consell de govern aprova més ajuts a l'estudi per situacions econòmiques greus

Descarregar pdf
ICE-CFC-UdL
Una sessió formativa del fins ara ICE-CFC / Foto: UdL

El Consell de govern de la Universitat de Lleida (UdL) ha aprovat avui la constitució i el reglament del nou Centre de Formació Contínua (CFC). El nou ens vol donar resposta a les demandes específiques dels professionals, les institucions i les empreses, així com a les necessitats culturals de la ciutadania, "per explicitar el compromís de la nostra universitat amb el territori, sense oblidar l'estudiantat que podrà completar la seua formació amb propostes del Centre", ha destacat la vicerectora d'Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua, Neus Vila.

En aquest sentit, ha afegit, "la UdL ha d'apropar-se a les empreses i entitats, com ara els col·legis professionals, per generar una formació a mida de les seues necessitats i amb la seua col·laboració". Es tracta d'oferir paquets formatius i cursos específics a demanda segons els perfils professionals del seu personal. El CFC vol atendre el màxim possible d'àrees temàtiques, especialment les que recull el Pla Estratègic de la UdL 2013-2016: agroalimentació, biomedicina, tecnologia i sostenibilitat i desenvolupament social i territorial, així com obrir-se a l'estudiantat d'altres territoris i països.

Entre els seus objectius, està complementar la formació oficial de graus i màsters pensant en l'ocupabilitat dels titulats de la UdL, potenciar la formació per a estudiantat estranger, indagar en metodologies docents en línia, impulsar la participació de professorat de prestigi i potenciar els màsters i altres formules d'estudis propis.

Quant a estructura, incorpora la Universitat d'estiu, juntament amb una àrea d'estudis propis i una altra de programes específics i serveis formatius per a empreses i entitats. 

El Consell de govern també ha aprovat la resolució de la convocatòria extraordinària d'ajuts a l'estudi per a situacions socioeconòmiques especialment greus per al curs 2013-2014. En total, la UdL distribuirà prop de 10.000 euros entre l'alumnat beneficiari. Al mateix temps, s'ha donat llum verda a una nova convocatòria extraordinària, dotada amb 40.000 euros més. Pot presentar sol·licituds l'estudiantat matriculat en alguna titulació oficial de grau, màster o d'ensenyaments no adaptats a l'EEES durant 10 dies hàbils des de l'endemà de la seua publicació al tauler de la seu electrònica de la UdL.

Durant la sessió, el gerent ha presentat la liquidació dels comptes anuals del 2013 que la UdL va tancar amb un superàvit de 238.798 euros. L'execució del pressupost, tant d'ingressos com de despeses, ha estat de 70,9 milions d'euros, per davall de l'aprovat, 72,2 milions. "Això és degut a què durant l'exercici de 2013 no s'ha abonat una de les pagues extra al personal ni les despeses de caràcter social, fet que va representar un total de 2'8 milions d'euros", segons la gerència. El pendent de pagament a 31 de desembre de 2013 del Govern envers la UdL és de 18'6 milions. "Això representa un cost anual de 360.000 euros, dels quals 300.000 provenen d'interessos bancaris que es deixen de percebre i 60.000 del cost de la pòlissa bancària sol·licitada el seu dia per assegurar la nòmina del personal", ha explicat. "El fet de no tenir dèficit i equilibrar el pressupost ha estat possible per ser estrictes en la gestió dels romanents, un marge insostenible en el temps i que obligarà la UdL a cercar més ingressos via matrícula i acords amb empreses. Pel que fa a la despesa és molt difícil continuar fent retallades i reduccions", ha assegurat el gerent.

En un altre ordre de coses, s'ha aprovat el tancament durant l'estiu de la Universitat de Lleida. Concretament, entre els dies 2 i 24 d'agost, ambdós inclosos, per estalvi econòmic i racionalitzar el funcionament dels serveis públics. Només romandran obertes "les instal·lacions absolutament imprescindibles per a la prestació dels serveis mínims".