El rector reclama al Govern retornar als nivells pressupostaris de 2010

El Claustre aprova l'informe de la seua gestió per 54 vots a favor i 28 en contra

Descarregar pdf
ClaustreUdL2014
Foto: UdL

Malgrat la reducció global del finançament de la Generalitat de Catalunya del 15% en finançament ordinari i del 85 % en finançament per inversions, es preveu que la Universitat de Lleida tanqui el període 2011-2014 sense cap dèficit. Així ho ha anunciat avui el rector, Roberto Fernández, durant la sessió del Claustre que ha aprovat per 54 vots a favor, 28 en contra i 14 en blanc, el seu informe anual.

El rector ha afegit que "aquesta situació no es pot mantenir indefinidament, i cal recuperar aquesta reducció de finançament per part de la Generalitat, ja que s’està envellint la plantilla, s’han de fer els manteniments d’instal·lacions i edificis, i renovar equipaments informàtics obsolets". En la comparativa de les liquidacions des de l’any 2010 -abans de la reducció del finançament-, fins a l’any 2013, la disminució total dels ingressos liquidats ha estat del 18,4 %, 16 M€ menys, ha explicat.

Quant a infraestructures, Roberto Fernández ha anunciat que a finals de l'any vinent es preveu que entri en funcionament l'edifici de Biomedicina 2 i, durant el primer trimestre del 2016, els Serveis Hospitalaris Veterinaris, al campus d'ETSEA. També s'ha referit a l'edifici del Centre de Cultures Hispàniques que impulsa la UdL a Tianjin i que estarà enlelstit a finals de l'any vinent.

Pel que fa a noves titulacions, a més del nou grau de Veterinària i Ciència i Producció Animal, el curs vinent es posaran en marxa el títol conjunt de Xinès-Espanyol amb una universitat xinesa i el d’Història, Art i Geografia, amb la Universitat Oberta de Catalunya. També s’està treballant en un acord acadèmic entre el grau d’Arquitectura Tècnica de la UdL i el grau d’Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili, que podria entrar en funcionament el curs 2015-16.

L'equip de govern s'ha fixat per al proper any aprovar el Pla d'Ambientalització de la UdL i impulsar el desplegament territorial de la Universitat mitjançant convenis amb els diferents consells comarcals ja sigui per a pràctiques amb empreses, cursos de la Universitat de estiu, entre d'altres.

Pel que fa a les accions realitzades fins ara, el rector ha destacat la projecció de l'associació Alumni UdL, que compta amb 1.100 socis, la creació del nou Centre de Formació Contínua, de l'Escola de Doctorat, de l'Institut de recerca en desenvolupament social territorial, i l'adscripció del Centre Superior Internacional de Turisme de titularitat privada i ubicat a Barcelona, així com la celebració de la primera Fira del Treball per impulsar l'ocupació de l'estudiantat.

Les intervencions dels estudiants durant el Claustre s'han centrat en l'augment de les taxes que han considerat "una injustícia" i han reclamat un compromís més ferm del rector en aquest sentit. Pel que fa al personal d'administració i serveis, s'han lamentat que no s'hagi inclòs en l'informe cap referència al consorci sanitari, i que les universitats catalanes presentessin un recurs contra la sentència que reconeix el dret dels treballadors públics a percebre la part meritada de la paga extraordinària eliminada al 2012. També han agraït al rector els esforços de la UdL per minimitzar els efectes de les retallades en els drets laborals. Quant a professorat, s'han formulat algunes queixes per la manca de promoció i per la precarització de l'ocupació en aquest col·lectiu, sobretot pel que fa als associats que cobren salaris molt baixos.

Informe del Síndic


Durant el Claustre, el síndic de greuges de la UdL, Francisco Javier Aquilué, ha presentat el seu l'informe corresponent al 2013. S'han doblat les reclamacions i consultes de la comunitat universitària, ja que durant l'any Aquilué ha instruït un total de 22 expedients pels 11 incoats al 2012. Dels 22 expedients, 12 han estat motivats per estudiants; 4, per membres del personal docent i investigador (PDI); 3, pel personal d'administració i serveis (PAS); i 3 més, per persones externes a la UdL.

Les queixes del PDI s'han centrat en convocatòria de places i assignacions de la càrrega docent. Les de l'estudiantat tenen a veure amb per la falta de desenvolupament del Conveni UdL-UAB per la titulació conjunta de Veterinària, pel pagament de la taxa de “suport a l'aprenentatge", la segona reassignació de places universitàries, el finançament de la Beca Jade Plus, l'obtenció del carnet universitari i sobre l'actuació d'una professora que va motivar el trasllat d'expedient d'un alumne a una altra Universitat, entre altres.

Quant al PAS, han presentat queixes pel desacord en l'informe anual de gestió del rector corresponent al 2013, la denegació d'una sol·licitud de compactació per a la cura d'un fill petit i la denegació d'una altra sobre la reducció de jornada laboral. També s'ha tramitat una queixa d'una persona aliena a la comunitat universitària sobre la falta d'aplicació del procediment d'accés a la UdL per la via de majors de 40 anys. En aquest cas, el síndic no ha pogut pronunciar-se perquè la persona demandant ja no forma part de la UdL.

L'informe del síndic inclou com a novetat un apartat centrat en el seguiment de les resolucions i les recomanacions dictades, tot i que no són jurídicament vinculants. Aquilué ha comprovat que en 8 casos s'han resolt satisfactòriament les peticions dels demandants.