Els edificis i instal·lacions de la UdL, tancats al públic des del 16 de març

La docència continua en format no presencial i gairebé tot el personal treballa des de casa

Descarregar pdf
passadisbuit
El Rectorat, buit / Foto: UdL
Els edificis i les instal·lacions de la UdL romanen tancades al públic des de dilluns 16 de març, quedant prohibit l'accés a qualsevol persona externa llevat del personal docent i investigador (PDI), el d'administració i serveis (PAS), i altre personal que presta serveis professionals a la Universitat de Lleida (UdL) que s’hauran d'identificar, però, en accedir-hi.
 
Així ho estableix la Instrucció dictada pel rector de la UdL davant l'estat d'alarma declarat a l’Estat Espanyol mitjançant un reial decret (modificació) a conseqüència de la pandèmia causada pel coronavirus SARS-CoV-2 per prevenir i controlar la infecció de la ciutadania, i que recorda que es manté la suspensió d'activitats docents presencials decretades el passat 12 de març per la Generalitat de Catalunya, tot procurant d'assegurar-les per mitjans virtuals.

La instrucció insta també el PDI i el PAS a treballar des de casa, per la qual cosa s'estan habilitant mecanismes per fer-ho possible. La gerència pot establir règims horaris reduïts per atendre deures inexcusables de caràcter públic així com les mesures necessàries que garanteixin almenys el funcionament dels serveis de gestió econòmica, els serveis TIC, el manteniment d’instal·lacions, subministraments, laboratoris i seguretat i control d’accessos als edificis, i la prestació imprescindible del registre general, així com els mecanismes i processos de signatura electrònica.

Quant a la recerca, es manté de forma presencial només aquella activitat que es consideri crítica perquè no es malmetin treballs en curs o per a tasques de manteniment imprescindibles en serveis com ara l'estabulari o els camps de cultius.

Pel que fa a la tramitació de procediments de la UdL, el còmput de terminis queda suspès des del 16 de març de 2020 fins que no es dicti una nova instrucció; mentre que per als procediments d'institucions externes, prevaldran els terminis establerts, i eventualment les modificacions publicades per aquestes mateixes institucions. Els concursos de la UdL també queden aturats durant la vigència de la instrucció.

El canal permanent de comunicació és l'espai de notícies del portal web de la universitat i, per al personal i alumnat, també l’espai 'Comunicacions UdL' del campus virtual, on es publicaran els avisos, que es complementarà amb tramesa simultània d'informació per correu electrònic a tots els membres de la comunitat universitària.

El rector de la UdL, Jaume Puy, ha manifestat que té la convicció que la comunitat universitària comparteix i entén la gravetat del moment i ha agraït "la voluntat mostrada per afrontar-lo entre totes i tots". "D’acord amb el que ens han transmès les autoritats, les nostres prioritats en els propers 15 dies han de ser en primer lloc la lluita contra l’extensió del virus i en segon lloc la prestació dels serveis essencials. La crisi passarà, i amb la recuperació de la normalitat, si ho hem fet amb unitat, serem més forts per encarar, en el futur, altres reptes que puguin arribar a la institució", ha conclòs.
 
D'altra banda, des de la gerència s'ha dictat una instrucció especifíca adreçada al PAS de la Universitat sobre com dur a terme els serveis mínims i el tancament d’edificis de la UdL mentre duri l’estat d’alarma en vigència des del 16 de març.


MÉS INFORMACIÓ:
 
 

Instrucció núm. 2/2020 de Gerència sobre els serveis mínims i el tancament d'edificis de la Universitat de Lleida durant el període d'estat d'alarma

 

NOTÍCIES RELACIONADES:

La UdL planteja un sistema alternatiu d'avaluació mentre duri la suspensió de l'activitat acadèmica

 

Suspensió de l'activitat acadèmica per contenir l'expansió del coronavirus

 

 

MÉS INFORMACIÓ:

Web COVID19 UdL