La UdL desenvolupa un prototip de simulador d'ecosistemes biològics

Descarregar pdf
simuladorecosistemesbiologicsUdL
Jordi Mateo presentant el model en un acte a Barcelona Foto: EPS-UdL
El Grup de Computació Distribuïda de la Universitat de Lleida (UdL), dirigit pel professor de l'Escola Politècnica Superior (EPS) Fernando Guirado, ha desenvolupat un prototip de simulador d'ecosistemes biològics vàlid per a l'estudi mediambiental i l'avaluació dels diferents factors que hi tenen més impacte. El prototip, anomenat PSysCal, es presentarà demà a les empreses lleidatanes del sector de les TIC, en un acte al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari (PCiTAL).

El model, basat en la computació per membranes, simula a través de la recollida i l'anàlisi de diferents paràmetres l'evolució d'una població i els perills potencials que l'amenacen o comporta el seu creixement. El prototip, desenvolupat per l'investigador Jordi Mateo, s’utilitza ja per simular l'evolució dels voltors trencalòs i el muscle zebra. Els investigadors de la UdL també han realitzat l'adaptació a la infraestructura creada d'una aplicació desenvolupada per l'Institut de Ciències de l'Espai -depenent del CSIC- per a la recerca de planetes fora del sistema solar.


El PSysCal forma part del projecte europeu FI4VDI, finançat amb 644.500€ pels Fons Feder. Els socis són la UdL, el PCiTAL, la Universitat de Montpeller, l'associació portuguesa Inova-Ria, i les Fundacions Computaex d'Extremadura i Centre de Supercomputació de Castella i Lleó. El comitè de direcció d'aquest projecte es reuneix per primera vegada a Lleida. La trobada té lloc aquesta tarda a l'EPS.

El FI4VDI ha desenvolupat una infraestructura cloud i ha dissenyat prototipus d'aplicació en aquest entorn amb l'objectiu d'intercanviar tecnologia a l'espai SUDOE i millorar la competitivitat dels sectors públic, empresarial, educatiu i universitari.