Pla de reincorporació progressiva a la feina presencial a la UdL a partir del 18 de maig

El document ha estat pactat amb els representants de professorat i personal d'administració i serveis

Descarregar pdf
labcapell
Feina en un laboratori / Foto: UdL

La Universitat de Lleida (UdL) implementarà a partir del proper dilluns, 18 de maig, el Pla de Reincorporació Progressiva dels empleats públics de la UdL als efectes de la prestació del servei de forma presencial en les instal·lacions de la Universitat, seguint les últimes mesures adoptades pel Govern de l'Estat en la crisi de la COVID-19. El document, d'acord amb el marc legal vigent, s'ha pactat amb els representants del personal docent i investigador (PDI) i del personal d'administració i serveis (PAS) i l'ha validat el Comitè de Seguretat i Salut de la UdL.

L'objecte del pla és establir les mesures preventives per garantir la seguretat i la salut de les persones que, un cop finalitzat l'estat d'alarma decretat per la pandèmia, s'incorporin a treballar presencialment en els espais de la Universitat de Lleida.

El pla estableix que aquestes activitats "s'aniran reactivant a mesura que es pugui garantir la seguretat, posant a disposició de tothom la informació i la formació escaient", explica el rector, Jaume Puy, en la resolució que ha dictat. En principi, la UdL seguirà les quatre fases establertes en el Pla per a la transició cap a una nova normalitat aprovat pel Govern de l'Estat el 28 d'abril de 2020. En aquest sentit, el rector recorda que el text de la UdL "és un document viu que permet adaptar-se de forma contínua a les instruccions que es puguin donar per part de les diferents autoritats competents".

El Pla de Reincorporació Progressiva de la Universitat de Lleida determina que les activitats presencials es reactivaran a mesura que es puguin garantir les mesures preventives necessàries, com ara les distàncies de seguretat i la distribució d'equips de protecció individuals (EPIs). "És  responsabilitat de la UdL adoptar totes les mesures de prevenció i protecció necessàries per a garantir la seguretat i salut del seu personal i és  responsabilitat  de  tot el  personal  complir  amb  rigor  les  mesures de  prevenció  i protecció implantades i col·laborar en tot el que sigui necessari pel bé comú", recorda.

El document, com estableix el ministeri de Sanitat, fixa dos grups que seran els darrers en incorporar-se a la feina presencial: el personal vulnerable i el personal amb altres necessitats, és a dir, que té al seu càrrec menors de 12 anys o persones malaltes que no es poden valer per sí mateixes, o que convisquin amb algú considerat vulnerable a la COVID-19.

En la fase 1, prevista a Lleida a partir del 18 de maig, "el teletreball continua essent la via preferent per aquelles activitats en què això és possible", estableix el pla. Els edificis s'obren al personal de la UdL, "tant per al que hagi d'efectuar activitats presencials com per al personal que hi vulgui accedir de forma voluntària", amb EPIs a la seua disposició.

En aquesta fase tindran activitat presencial els llocs de treball vinculats a serveis de suport que siguin imprescindibles a les activitats que es vagin activant, com ara els laboratoris de recerca, l'activitat de camp i consergeria.

MÉS INFORMACIÓ:

Web COVID-19 UdL

 

NOTÍCIES RELACIONAES:

La UdL ja prepara el proper curs acadèmic 2020-2021