Refinançament del deute del PCiTAL

Operació amb CaixaBank per 2,5 milions d'euros que s'abonaran en 20 anys

Descarregar pdf
pcital
El deute històric suma 17 milions / Foto: PCiTAL
La Comissió informativa per les polítiques de la gestió d'Economia, Presidència, Participació i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Lleida ha dictaminat favorablement una operació d'endeutament del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL) amb CaixaBank per un import de 2.582.338,62 a vint anys, per refinançar les quotes dels ajuts a parcs científics per al període 2022-2025. El ple de la Paeria ha d'aprovar ara aquesta proposta.

El Consorci del Parc de Lleida està pendent de refinançar el seu deute històric vençut fins al 2021, uns 17 milions d'euros, dins de la moratòria prevista en la Llei General de Pressupostos del 2021, en tràmit, que hauria de permetre el refinançament a 25 anys amb cinc de carència. Pel que fa a les quotes del 2022-25, no s'ha previst cap moratòria en la Llei de Pressupostos del 2022, motiu pel qual s'ha negociat amb l'entitat bancària avaladora el refinançament d'aquests imports.
 
La Comissió autoritza al Consorci del Parc -integrat per la Universitat de Lleida i la Paeria- l'operació d'endeutament amb Caixabank per valor de 2,5 milions d'euros, en un termini de 20 anys (7 trimestres de carència i 73 trimestres d'amortització) i un interès variable d'Euríbor a 3 mesos +0,910%, subjecte a prudència financera. Les liquidacions seran trimestrals.

La proposta també estableix: que la Paeria avalarà el 70 per cent d'aquesta operació de refinançament al Consorci del Parc, sol·licitar l'autorització al Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat i facultar l'alcalde de Lleida per gestionar, convenir les condicions i dictar-ne les resolucions necessàries.

Text: Comunicació Paeria