Solidaritat de la Xarxa Vives amb la Universitat centreamericana de Nicaragua

Demana respecte a la llibertat acadèmica i els drets humans

Descarregar pdf
XVU
El darrer comitè permanent de la XVU es va reunir a la Seu Vella de Lleida. FOTO: UdL
DECLARACIÓ DE LA XARXA VIVES D’UNIVERSITATS SOBRE LA CONFISCACIÓ DE LA UNIVERSITAT CENTREAMERICANA DE NICARAGUA PER PART DEL GOVERN DE DANIEL ORTEGA

"A petició de la Comissió Catalana pels Drets Humans a Nicaragua, les universitats de la Xarxa Vives valorem amb preocupació les dades que aporta l’Informe del Grup d’Experts en Drets Humans sobre Nicaragua, presentat al Consell de Drets Humans de Nacions Unides el 31 de març i els informes d’organitzacions com Amnistia Internacional o Human Rights Watch que denuncien actuacions del govern Ortega-Murillo que vulneren els drets humans de la població.

En aquest context, el passat 16 d’agost el govern nicaragüenc va confiscar la Universitat Centreamericana (UCA) de Nicaragua. L’UCA és una institució educativa autònoma, de servei públic, sense ànim de lucre i inspiració cristiana, propietat de la Companyia de Jesús, que va ser fundada l’any 1960. En el moment de la seua expropiació hi estudiaven 6.000 estudiants.

L’UCA s’ha caracteritzat històricament per la defensa dels drets humans, oposant-se a la dictadura de Somoza i donant suport a la revolució sandinista a partir de 1979. No obstant això, ara ha estat acusada de ser un “centre del terrorisme” per acollir activitats de col·lectius d’estudiants crítics amb el govern d’Ortega i Murillo.

L’expropiació de l’UCA és un capítol més de l’ofensiva del govern d’Ortega i Murillo contra entitats privades i organitzacions no governamentals. En els darrers dos anys han estat confiscades unes altres 26 universitats i institucions de formació superior, afectant a 37.000 alumnes, i han estat prohibides més de 3.000 organitzacions no governamentals.

És per això que les universitats de la Xarxa, en consonància amb la visió de l’Associació Europea d’Universitats, declarem que:

1. Les universitats som aparadors de la cooperació internacional pacífica i constructiva.

2. Les universitats som partidàries de societats plurals i democràtiques que aposten per un debat obert i basat en l'evidència. Promoure aquests valors forma part de la nostra missió i activitat.

3. Les universitats defensem la llibertat acadèmica, que és la llibertat de pensament i d'investigació de la comunitat acadèmica per avançar en el coneixement, i la llibertat de comunicar aquest coneixement emprant estàndards acceptats d'ètica i integritat acadèmiques.

4. Ens solidaritzem amb el conjunt de la comunitat universitària de l’UCA: estudiants, professorat, equips d’administració i govern, i rectorat.

I, per tant, sol·licitem a la comunitat internacional que actue a fi de vetllar per:

1. La devolució de la Universitat Centreamericana de Nicaragua (UCA) i la resta d’institucions universitàries als seus propietaris legítims.

2. El respecte a la llibertat acadèmica i els drets humans".
 
Lleida, 14 de novembre de 2023