Tecnologia d'Aliments, ADE i Informàtica, amb les millors taxes d'inserció laboral

Segons un estudi del Ministeri d'Educació, que analitza totes les universitats espanyoles

Descarregar pdf
estudiantsEPSUdL2014
Estudiants de l'Escola Politècnica Superior Foto: EPS-UdL

Els titulats en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) per la Universitat de Lleida (UdL) són entre els que troben feina més fàcilment de tot l'Estat espanyol, segons un avanç de l'informe Inserció laboral dels estudiants universitaris, que conté dades del Ministeri d'Educació, la Seguretat Social, l'Institut Nacional d'Estadística i la Conferència dels Consells Socials de les Universitats Espanyoles. ADE se situa en el lloc 23 de les 60 titulacions amb major inserció, amb una taxa del 92,3%, segons el llistat elaborat pel diari El País arran de l'informe.

Hi ha altres carreres que, tot i no sortir en aquest llistat, presenten percentatges superiors. És el cas de Ciència i Tecnologia dels Aliments, amb un 100% d'inserció laboral, segons les dades que desglossa El País. La segueixen Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (94,1%), Mestre en l'especialitat d'Educació Musical (92,3%), Enginyeria Tècnica Agrícola-especialitat en Mecanització i Construccions Rurals (90%), Medicina (85,7%), Mestre-especialitat d'Educació Infantil (83,3%), Enginyeria Informàtica (82,4%) i Turisme (82,1%).

L'estudi analitza els últims quatre anys de vida laboral, fins març de 2014, de més de 190.000 alumnes de centres públics i privats que van acabar la seua carrera al curs 2009-2010. A nivell de tot Espanya, les carreres amb més demanda al mercat laboral són les relacionades amb la Informàtica, les Matemàtiques i l'Estadística, i les Ciències de la Salut. Un 70% dels seus titulats aconsegueixen afiliar-se a la Seguretat Social després d'acabar els estudis. Per contra, els que ho tenen més difícil per trobar feina són els titulats en Història, Enginyeria Naval i Filologies, amb una taxa d'inserció del 40%. A la UdL tant Història com les Filologies tenen taxes superiors a la mitjana espanyola.

Més informació

Llistat complet de titulacions publicat a El País