La UdL, en un projecte de l'IRTA sobre agricultura regenerativa

Per millorar l'estoc de carboni al sòl, amb un pressupost de 600.000€

Descarregar pdf
poma IRTA
La pomera és un dels conreus estudiats / Foto: IRTA
La Universitat de Lleida (UdL) participa en un projecte de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) sobre agricultura regenerativa que té com a objectiu optimitzar la captura de carboni als paisatges agrícoles mitjançant la implementació de pràctiques que milloren la captació de diòxid de carboni (CO2) de l'atmosfera. El projecte monitoritzarà els efectes en una xarxa de finques arreu del territori català, representatives dels principals conreus, com ara blat, arròs, pomera, vinya, horta i pastures. AgriCarboniCat, que es desenvoluparà fins el 2025, compta amb un pressupost de 600.000 euros del Fons Climàtic del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. D'aquests, la UdL en gestiona 67.500. 
 
El segrest net de carboni en sòls agrícoles podria compensar el 4% de les emissions anuals de gasos d'efecte hivernacle (GEH). "Volem augmentar la quantitat de carboni al sòl, que sigui difícil de descomposar-se i quedi sota terra, i que això es produeixi tant per la seua naturalesa química com per la diversitat de microorganismes", explica la coordinadora d'AgriCarboniCat i investigadora de l'IRTA, Maite Martínez-Eixarch. El projecte també vol generar nou coneixement sobre els processos d'interacció entre cultius, microbioma i sòl. Per això, faran una campanya de mostrejos i anàlisis qualitatives.
 
Des de la UdL treballarà el catedràtic de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària, Carlos Cantero. L'equip investigador recorda que els canvis en els nivells de carboni són processos molt lents. Per copsar-los millor, AgriCarboniCat emprarà les dades recopilades sobre el terreny a fi de crear indicadors i testar models predictius. Partint dels històrics disponibles, i en base a variables físiques (com el fraccionament dels agregats del sòl) o biològiques (diversitat microbiana i fúngica), es podria mesurar l'evolució. A més, el projecte proposa integrar-ho en el càlcul de la petjada de carboni i l'anàlisi de cicle de vida de productes alimentaris.
 
"És crucial definir, desenvolupar i promoure pràctiques agràries que maximitzin el segrest de carboni orgànic a terra (COS) i redueixin les emissions de GEH", asseguren els impulsors del projecte. "Un eix bàsic per assegurar la implementació de pràctiques mitigadores en el sistema agrícola és la transferència del coneixement científic al sector productiu, el qual necessita guies de bones pràctiques entenedores i realistes en en el seu context agrícola i que també tinguin en compte la productivitat del cultiu", afegeixen.
 
La UdL participa en totes les fases del projecte AgriCarboniCat: identificació i optimització de pràctiques agrícoles, generació de nou coneixement de la dinàmica de carboni en agrosistemes i pràctiques innovadores, i transferència.
 
Text: Comunicació IRTA / Premsa UdL