Descarregar pdf

XVIII JORNADES JURÍDIQUES BIOTECNOLOGIA I DRET
A propòsit de la nova legislació en tècniques de reproducció assistida i biomedicina


XVIII JORNADES JURIDIQUES de la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida

Jornades Biotecnologia i DretLes XVIII Jornades Jurídiques volen oferir un espai de reflexió, anàlisi i discussió sobre la legislació de les ciències de la vida en l'ordenament jurídic espanyol, dedicant una especial atenció a la Llei de Tècniques de Reproducció assistida, aprovada fa poc, i a la propera Llei d'investigació biomèdica. Els temes que s'hi tractaran -relatius a la dignitat humana i els límits de la investigació biomèdica, la salut humana, medi ambient i el principi de precaució o la intimitat genètica, entre altres- obren la porta a un ampli ventall de qüestions obertes en el àmbit de les ciències de la vida i que poden ser d'interès tant per als professionals, acadèmics o estudiants del dret com per als de la biotecnologia, medicina, infermeria o enginyeria.

Les Jornades pretenen donar a conèixer la nova legislació, realitzar una reflexió amb experts de distintes disciplines sobre les conseqüències jurídiques, morals, polítiques i socials dels nous canvis legislatius en relació a les ciències de la vida i obrir línies d'investigació interdisciplinar sobre les transformacions que les noves biotecnologies estan produint en el dret i en el mon contemporani. Participem així en uns dels objectius del Pla de Recerca i Innovació de Catalunya (2005-2008) com es el de promoure la comunicació i la difusió de la ciència i la tecnologia perquè el conjunt de la societat reconegui encara més la importància de la recerca, el desenvolupament i la innovació.


26 i 27 d'octubre de 2006
Sala de Juntes de la Facultat de Dret i Economia


Campus Cappont
Avda. Jaume II, 73
25001 Lleida

Organitza:
Facultat de Dret i Economia
Departament de Dret públic

correusecretaria@dpub.udl.es
tel. 973703208
fax.973703209

fletxa-grisMés informació i inscripció:

Programa XVIII Jornades Biotecnologia i Dret (català)
Programa XVIII Jornades Biotecnologia i Dret (castellà)
Web XVIII Jornades Biotecnologia i Dret

   Darrera modificació: