Descarregar pdf
Jornada Internacional sobre l'esnenyament de la llengua i literatura espanyoles al segle XX
LLENGUA, LITERATURA I EDUCACIÓ
Jornada Internacional sobre l'ensenyament de
la llengua i la literatura espanyoles al segle XX


18 D'ABRIL DE 2008 | SALÓ VÍCTOR SIURANA, EDIFICI DEL RECTORAT

Les relacions entre llengua, literatura i educació durant el segle XX han passat per diverses etapes, en funció dels diferents contextos socials i ideològics que es van donar al país al llarg del passat segle. Així, en aquesta Jornada es presentarà un breu recorregut històric on hi tindran cabuda aspectes diversos (alguns poc coneguts), com la forma i mètodes d’ensenyament de la gramàtica i de la història literària a través dels llibres de text i manuals utilitzats en les diferents etapes, els plans d’e studis i programes vigents aleshores o la labor pedagògica realitzada per la Junta para Ampliación de Estudios (JAE), el centenari de la qual s’ha commemorat el 2007.

L’objectiu és donar a conèixer una realitat del món de l’ensenyament de les Humanitats, especialment en una època com la nostra, certament difícil per aquestes. Creiem que la mostra d’e laboracions del passat pot ajudar a entendre conflictes, fins i tot actuals, sobre els quals podem reflexionar per tal de trobar solucions vàlides pel nostre temps L’activitat va adreçada als estudiants de la UdL dels àmbits de les Humanitats (filologies i història), així com de l’àrea d'Educació (didàctica, pedagogia, història de l’educació); al professorat de secundària, que pot veure en aquesta jornada una oportunitat per aprofundir en el coneixement, en d’altres moments i contextos, del que és ara la seva tasca diària; als investigadors i estudiosos de la història de l’e ducació i dels ensenyaments de la llengua i la literatura; i al públic en general, interessat en aspectes culturals, entre els quals l’educació n’é s un dels més fonamentals.

(Jornada realitzada en el marc del projecte d'investigació: "historia de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua española (gramática y literatura) en España durante el siglo XX". Ministeri d'Educació i Ciència: HUM2005-02055)
horari 09.30-10.00h

Presentació de la Jornada. Rector de la UdL, Joan Viñas; director del Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica, Julián Acebrón; Grup de Recerca Samuel Gili Gaya de Lingüística i Literatura, Neus Vila.

horari 10.00-10.40h

Dr. Gabriel Núñez Ruiz (Universitat d'Almería): "Com ens van ensenyar a llegir: els manuals de literatura".

horari 10.40-11.20h

Dra. Carmen López Ferrero (Universitat Pompeu Fabra): "L'ensenyament de la gramàtica de l'espanyol a la Secundària al segle XX".

horari 11.20-12.00h

Pausa-cafè

horari 12.00-12.40h

Dr. Pierre Swiggers (Universitat Catòlica de Lovaina): "Historiografia de la gramaticografia didàctica: apunts metodològics amb referència a la (història de la) gramàtica espanyola i francesa".

horari 12.40-13.30h

"Llegats i arxius: la memòria envers el futur. (En el centenari de la JAE)". Muntatge audiovisual basat en el Llegat Samuel Gili Gaya de la Universitat de Lleida.

horari 15.30-16.00h

Dr. Marcelino Jiménez León (Universitat de Barcelona): "L'ensenyança de la literatura espanyola a la Universitat de Barcelona (1907-1970)".

horari 16.00-16.30h

Dra. Assunta Polizzi (Universitat de Palermo): "Pérez Galdós i els mestres: idees pedagògiques d'un escriptor".

horari 16.30-17.00h

Dra. Maria Bargalló Escrivà (Universitat Rovira i Virgili): "Un manual per al professor de gramàtica de principis del segle XX: La enseñanza de la gramàtica de Laura Brackenbury"

horari 17.00-17.30h

Pausa-cafè

horari 17.30-18.00h

Dra. Neus Vila Rubio (Universitat de Lleida): "L'ensenyança i l'aprenentatge de la llengua i la literatura en dues experiències pedagògiques de principis del segle XX".

horari 18.00-19.30h

Documental: "Educar en guerra. L'Institut-Obrer de València". Presentació a càrrec de Cristina Escrivà, Presidenta de l'Associació d’Antics Alumnes de l'Institut-Obrer de València.

horari 19.30-19.45h

Cloenda de la Jornada.
ACREDITACIONS:

Es reconeixerà 1 crèdit de lliure elecció. S’acreditarà amb un certificat d’assistència al públic participant que ho desitgi (80% d’assistència).

Import de la matrícula: 10 euros

INSCRIPCIONS:

Secretaria del Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica.
Despatx 2.43a
Universitat de Lleida
Plaça Víctor Siurana, 1
25003 Lleida

A/e: secretaria@filcef.udl.cat
Tel. 973 702 034

ORGANITZEN

Grup de Recerca Samuel Gili Gaya de Lingüística i Literatura
Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica

COL·LABOREN

Diputació de Lleida
Obra Social de "La Caixa"print enrera pujar


   Darrera modificació: