Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària (ETSEAFiV)

 Descarregar pdf

Estudiants d'ETSEAFiV: 

Abans de fer el learning agreement, cal contactar amb Relacions Exteriors d'ETSEAFiV per rebre instruccions específiques i per saber quin és el vostre coordinador/a: etseafiv.international@udl.cat

 

Coordinadora: Romi PENA SUBIRÀ

Persona de contacte:
TERESA LÓPEZ  
(Relacions Exteriors)
A/e:

etseafiv.international@udl.cat

Tel: + 34 973 702514
Web: 

https://www.etsea.udl.cat/ca/mobilitat/informacio-general/

Adreça:

Relacions Exteriors ETSEAFiV
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
E-25198 Lleida

 Coordinadors d'àrea de Grau:


 
Biotecnologia: Mercè Balcells
Ciència i Tecnologia d'Aliments: Laura Salvia
Enginyeria Agrària i Alimentària:  Bàrbara Baraibar
Enginyeria Forestal: Luis Serrano
Veterinària i Ciència i Producció Animal: Francisco Molino
Doble Grau en Enginyeria Forestal i en Conservació de la Natura: Luís Serrano

 

Coordinadors d'àrea de Màster

Enginyeria Agronòmica: Astrid BALLESTA REMY
Enginyeria de Forest: Jesús Pemán

 

   Darrera modificació: