Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

 Descarregar pdf

 

Àrea d'estudis

Infermeria

Fisioteràpia

Coordinador/a

Eva BARALLAT GIMENO

e-mail / telèfon

fif.international@udl.cat / 973 702451

Web

 https://www.fif.udl.cat/ca/mobilitat/informacio-alumnes/

Adreça

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Av. Rovira Roure, 44

25198 Lleida

Campus IGUALADA:

Atenció a l'estudiantat del campus IGUALADA: 

MARIAN TORRES

igualada.suport@udl.cat

 

   Darrera modificació: