Internacionalització

Documents

 Descarregar pdf

Plans estratègics

Pla Estratègic UdL

Pla operatiu d'internacionalització de la Universitat de Lleida, 2012-16  (acord núm. 239/2012 del Consell de Govern de 12 de desembre de 2012).

Annexos 1, 2 i 3: Dades i gràfiques situació actual UdL, Acta de la sessió de reflexió estratègica participativa sobre el “Pla Operatiu d’Internacionalització de la UdL” i Fitxa de seguiment d’actuació POI 2012-2016.

Annex 4: Síntesi del procés participatiu.


Programa d'internacionalització de la Universitat de Lleida, 2006-10  (acord núm. 196/2006 del Consell de Govern de 24 d’octubre de 2006).

 

Estratègia Erasmus

Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027

Erasmus Policy Statement 2020

Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020

Erasmus Policy Statement 2013  [ en castellà ]

 

Altres documents de política universitària 

Pla de Projecció Internacional de les Universitats Públiques Catalanes, ACUP

Documento marco de política lingüística para la internacionalización del sistema universitario español, CRUE.

 

   Darrera modificació:
Relacions Internacionals
Campus de Cappont
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
Carrer de Jaume II, 67 edifici annex, 2a planta
25001 Lleida

Mobilitat sortint: ri@udl.cat
Mobilitat entrant: incoming@udl.cat

 

Horari d'atenció al públic:
Matí: de dilluns a divendres de 9.30 a 14.00
Tarda: dimarts de 15.30 a 17.30
De l'1 de juny al 15 de setembre: de 9.30 a 14.00, excepte període de tancament d'estiu.

 

Cita prèvia estudiantat:
Mobilitat sortint Mobilitat UdL i SICUE: formulari
Mobilitat sortint Erasmus: ri@udl.cat
Mobilitat entrant: incoming@udl.cat